ทัวร์เเอฟริกา เคนย่า ซิมบับเว บอตสวานา เซมเบีย 10วัน 7คืน บิน (KQ)

9,813
SAVE 4,000.-
2% OFF
ทัวร์เเอฟริกา เคนย่า ซิมบับเว บอตสวานา เซมเบีย 10วัน 7คืน บิน (KQ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991
เมืองไนโรบี - สัมผัสความอุคมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่า
จะได้สัมผัสกับ BIG FIVE - ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโป - ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปแอฟริกา - ล่องเรือชมสัตว์ป่าในแม่น้ำโชเบ บอทสวานา

รหัสทัวร์:
ZA_KQ00003
ประเทศ:
ทัวร์แอฟริกาใต้
สายการบิน:
Kenya Airways
฿172,900
฿168,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: KQ761
  • ขากลับ: KQ886
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 30 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้

กรุงเทพฯ - ไนโรบี(เคนย่า)
เวลา รายการท่องเที่ยว
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4เคาน์เตอร์ T กรุ๊ปเจ้าหน้าที่รอรับท่านและคณะพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป๋าสัมภาระก่อนออกเดินทาง
ไนโรบี - อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า - รีสอร์ทกลางธรรมชาติ
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ KQ761
06.15 น. เดินทางถึงกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิด สู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ที่เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องซาฟารีที่มาประเทศเคนย่า นำท่านเข้าสู่ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง ตัวรีสอร์ท ตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื้นเมือง ตัวรีสอร์ทตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ (Oloongams Hills) ติดเขตอุทยานมาไซ มาร่า มีสะดวกสบายมาก มีเครื่องปรับอากาศ สระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และ ยามค่ำคืนยังมีการแสดงจากชาวพื้นเมืองมาไซ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในที่พัก
  อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสำหรับการทำซาฟารี
15.30 น. ท่านจะได้ออกเล่นเกมส์ไดรว์ เพื่อสัมผัสกับ Big Five ภายในอุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติ ของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ และมีสัตว์จำนวนมากที่ถูกเหยียบตายระหว่างข้ามแม่น้ำหรือไม่ก็ถูกจระเข้กินเป็นอาหารระหว่างข้ามแม่น้ำ ส่วนซากที่เน่าก็เป็นอาหารของนกแร้งเหยี่ยว และพวกอีกา จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า นำท่านเดินทางกลับสู่ลอดจ์ ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก
ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
มาไซ มาร่า - ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่าทั้งวัน - หมู่บ้านชาวมาไซ - รีสอร์ทหรู
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.15 น. *** สุดยอดแห่งประสบการณ์ สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นชมความงามของอุทยานมาไซ มาร่า โดยบอลลูน กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ราคาท่านล่ะ 500 USD (ค่าขึ้นบอลลูนไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ การขึ้นบอลลูนอยู่ในดุลยพินิจของกัปตันผู้บังคับ กรุณาทำตามกฎทุกอย่าง อย่างเคร่งคัด ทางบริษัทฯ บอลลูนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องประกันอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการเองโดยไม่มีการบังคับจาก บริษัทฯ) ***ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00 น. ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีกันตั้งแต่เช้าเพื่อทำเกมส์ ไดร์ฟ ท่านจะได้สัมผัสกับสุดยอดการ ท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งหญ้าแห่งแอฟริกาขนานแท้ ปราศจากการปรุงแต่ง จากมนุษย์ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับชมสัตว์ป่า ตามหา Big Five ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือ ดาว ช้าง แรด และควายป่า อันหมายถึงความดุร้ายและอันตรายของสัตว์ หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์ นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศและฝูงกวางพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีลายสวยงามอย่างเช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซลโทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัวต์ป่าที่มีอยู่มากมาย ได้เวลาสมควรคนรถนำท่านกลับสู่ทีพัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน แบบ ปิคนิค (Lunch Box)
บ่าย คนรถนำท่านออกท่องซาฟารีอีกครั้งในช่วงบ่าย เพื่อเก็บบิ๊กไฟว์ ให้ครบ และให้ท่านได้ใช้เวลาในอุทยานมาไซ มาร่า ให้คุ้มค่าที่สุด นำท่านแวะเที่ยวหมู่บ้านชาวมาไซ (Beaten Track Masai Manyatta) ชนเผ่าพื้นเมืองที่น่ารัก สนุกสนานกับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากคนท้องถิ่น นำท่านซาฟารีต่อจนถึงช่วงเย็น นำท่านเดินทางกลับสู่ลอจ์ด ที่พัก
19.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก (การทำเกมไดร์ฟ สามารถทำได้ตลอดทั้งวันหรือพร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิคขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล)
ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
  *** ทางบริษัทไม่สามารถการันตีว่าท่านจะเจอสัตว์ ครบทุกชนิดเนื่องจากสัตว์ต่างๆอยู่กันแบบอิสระในอุทยาน***
มาไซ มาร่า - อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า - ล่องเรือ ชมฮิปโป - กรุงไนโรบี - ภัตตาคารคอร์นิวอร์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.30 น. นำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดที่สามารถยืนขึ้นและชมสัตว์ได้เวลาเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติหรือเวลาชมสัตว์ ระหว่างทางให้ท่านได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเคนย่าและบางแห่งเป็นทุ่งโล่งและอาจเห็นสัตว์ต่าง ๆ เดินข้ามถนนได้โดยง่าย เดินทางถึงทะเลสาบไนวาซา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย นำท่านล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงดูแลตัวเมียและลูก ๆ ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือน้ำที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร ดำน้ำได้ครั้งประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำท่านสามารถเห็น หู ตา จมูก อยู่เหนือน้ำในระนาบเดียวกันได้อย่างชัดเจนเมื่อมองในระยะไกลเหมือนขอนไม้ลอยน้ำ ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกินหญ้าในเวลากลางคืนเนื่องจากผิวของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ได้ในเวลากลางวันจึงต้องอยู่ในน้ำ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมนกชนิดต่าง ๆ มากกว่า 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์และหาชมได้ยาก จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy มีเนื้อที่ 80 กิโลเมตร ที่ท่านจะสามารถเดินชมสัตว์หรือจะถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดกับม้าลาย ยี่ราฟ ม้าลาย ไวด์เดอร์บิสต์ และกวางชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น วอเตอร์บั๊ก บุชบั๊ก ธอมสันกาเซลล์ อิมพาล่ากาเซล และยังมีฝูงควายป่า นอกจากนี้เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังดังจากฮอลลีวู๊ด นำท่านเดินทางโดยรถ สู่กรุงไนโรบี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ Carnivore Restaurant ภัตตาคารท้องถิ่น สไตล์แอฟริกันที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ให้ท่านได้เลือกชิมเนื้อชนิดต่างๆ ที่นำมาคลุกเคล่าเครื่องเทศ และย่างจนสุก หอม อร่อยพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัว เนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกระต่าย เนื้อกวางชนิดต่างๆ เนื้อไก่ ใส้กรอกหมู เนื้อแกะ ซี่โคลงหมู พร้อม ซุป สลัด มันฝรั่ง และข้าวสวย
ที่พัก Four Points by Sheraton Nairobi Airport Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
ไนโรบี - เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์(ซิมบับเว) - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก - ภัตตาคารโบม่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ไนโรบี
07.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์ Victoria Falls ประเทศซิมบับเว โดยเที่ยวบินที่ KQ792
09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน วิคตอเรีย ฟอลล์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านออกดินทางสู่เข้าสู่โรงแรมที่พัก Victoria Falls Hotel อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย / หรือเทียบเท่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. นำท่านล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (Sundowner Cruise) ซึ่งเป็นแม่น้ำ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริกา ซึ่งไหลผ่าน 2 ประเทศ คือแซมเบียกับซิมบับเว่ ตัวแม่น้ำแซมเบซีนั้นใสสะอาดแม้ว่าจะดูสีคล้ำที่สำคัญมีสัตว์อันตรายอยู่หลายประเภท อาทิ จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองข้างทางที่เรือวิ่งผ่านท่านจะได้เห็นธรรมชาติที่เป็นป่าใหญ่ มีทั้งต้นไม้ใหญ่น้อย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็นครั้งคราวและพิเศษท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงามจากบนเรือด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านกลับโรงแรม
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร BOMA Restaurant พร้อมโชว์พื้นเมืองแอฟริกัน อันสนุกสนาเร้าใจ
ที่พัก VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
ชมน้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว (สวยมาก) - นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตก(รวมในค่าทัวร์)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเวน้ำตกนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรียโดยมีแม่น้ำแซมเบซีเป็นต้นกำเนิดน้ำตกที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวสก็อต ดอกเตอร์เดวิด ลิฟวิ่งสโตนเมื่อปี ค.ศ.1855 เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงณจุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตรในฤดูน้ำหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม - เมษายนจะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผาถึงนาที่ละกว่า 100 ล้านแกลลอนปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกนำท่านชมจุดชมน้ำตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ
1. Devil’s Cataract สวยสะใจ ละอองน้ำสาดกระเซ็นชุ่มฉ่ำ
2. Main Falls มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830 เมตร
3. Horse Shoe Falls เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้ามีความสูงถึง 95 เมตร
4. Rainbow Falls เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิดการเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้น ควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆไปด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  พิเศษสุด...นำท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามของน้ำตกจากมุมสูงประมาณ 15 นาที ท่านจะได้ชมความสวยงาม และยิ่งใหญ่ของน้ำตกจากมุมสูง(รวมในค่าทัวร์แล้ว) เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะประทับใจอย่างแน่นอน จากนั้นอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกัน
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
ซิมบับเว - ลิฟวิ่งสโตน์(แซมเบีย) - เข้าชมน้ำตกฝั่งแซมเบีย
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศแซมเบีย โดยการเดินข้ามสะพาน ข้ามฝากแม่น้ำแซมเบซี ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงามของหุบเหวด้านล่างและชมกิจกรรมบันจี้ จั๊ม จากบนนสะพานแห่งนี้ (นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง) จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก The Avani Resort หรือเทียบเท่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย นำท่านชม น้ำตกวิคตอเรีย (Victoria Fall ) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรม ชาติของโลก (Seven Natural Wonders of the World) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนระดับของ แม่น้ำแซมบีซี (Zambezi River) ทั้งสาย ค้นพบโดย ด็อกเตอร์ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี ค.ศ.1855 ปัจจุบันเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างซิมบับเว่ และแซมเบีย จากนั้นนำท่านสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย นำท่านชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตกArmchair Fallsซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ เช่นเดียวกันการเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้น ควรเตรียมเสื้อกันฝนที่ มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆไปด้วย จากนั้นอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกัน
ค่ำ บริการอาคารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก The Avani Resort / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
แซมเบีย - อุทยานโชเบ(บอทสวานา) - ซาฟารี ชม Big Five - ล่องเรือแม่น้ำโชเบ ชม ฮิปโป - ลิฟวิ่งสโตน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น นำท่านนำท่านเดินทางสู่อุทายานแห่งชาติโชเบ ประเทศสาธารณรัฐบอสวานา (Botswana) (เดินทาง 1.30 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและผ่านพรมแดนแล้ว นำท่านเดินทางสู่บริเวณ อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในบอสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด เช่น ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก(มากที่สุดในโลก), ฝูงควายป่า, ม้าลาย และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต, เสือดาว, เสือชีต้า และไฮยีน่าลายจุด นำท่านออกชมสัตว์ (Game Drive) ท่องป่าซาฟารีชมสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งห้า ของทวีปแอฟริกาคือ สิงโต แรด ควาย ป่า ช้าง และเสือดาว ไปจนถึงเพื่อนๆ ที่น่ารักอย่างยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ด้วยรถจี๊บ รถแต่ละคันมีนายพรานหรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดและแน่นอนหมายรวมถึง ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า (Big five) คือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบก็ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ที่สมบูรณ์ แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะสัตว์ที่นี่อยู่กันอย่างอิสระ ในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย แอฟริกาใต้มีสัตว์ป่ากว่า 220 ชนิด ซึ่งสัตว์ป่ามีชีวิตอยู่อย่างอิสรเสรีตามธรรมชาติ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก *** ทางบริษัทไม่สามารถการันตีว่าท่านจะเจอสัตว์ ครบทุกชนิดเนื่องจากสัตว์ต่างๆ อยู่กันแบบอิสระในอุทยาน***
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมสัตว์ป่าในอีกรูปแบบ คือการล่องเรือในแม่น้ำโชเบ (Boat Safari) (ใช้เวลาในการทำ Game Drive ทางน้ำประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ที่มาดื่มน้ำในแม่น้ำโชเบ สัตว์ป่าที่สามารถเห็นได้มากในแถบนี้คือ ฮิปโป จระเข้ ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยในแม่น้ำโชเบ แม่น้ำโชเบ เป็นสายน้ำที่สำคัญของประเทศบอทสวานา และนามีเบีย ในเวลาล่องเรือท่านจะเห็นอีกฟากฝั่งหึ่งเป็นดินแดนของประเทศนามิเบีย แม่น้ำโชเบจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำแซมเบซี นำท่านแวะถ่ายรูปกับต้นไม้ประหลาด เบาบับ พันธุ์แอฟริกา ที่มีในอุทยานแห่งนี้ด้วย สำหรับท่านที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด กว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ บริการอาคารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก The Avani Resort / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
ลิฟวิ่งสโตน์ - สนามบิน - ไนโรบี - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกัน ซึ่งภายในรีสอร์ท จะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักๆ ที่ทางรีสอร์ทเลี้ยงไว้แบบธรรมชาติ อาทิเช่น กวาง, ม้าลาย, ยีราฟ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ *** สัตว์เหล่านี้มีนิสัย ขี้ตกใจ ไม่ทำร้ายคน แต่ไม่ควรเข้าใกล้จนเกินไป และไม่ควรเข้าด้านหลังของม้าลายเพราะอาจโดนม้าลายดีดได้ ซึ่งทางโรงแรมและบริษัททัวร์ไม่สามารถรับผิดชอบได้ ***
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินลิฟวิ่งสโตน์ LIVINGSTONE AIRPORT
18.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรุงไนโรบี โดยเที่ยวบินที่ KQ783
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินไนโรบี แวะต่อเครื่อง
23.59 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KQ886
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
13.50 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->