ทัวร์เเกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ เมทเธอร์ฮอร์น กลาเซีย 10วัน 7คืน บิน (TG)

223
SAVE 4,000.-
4% OFF
ทัวร์เเกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ เมทเธอร์ฮอร์น กลาเซีย 10วัน 7คืน บิน (TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland ) ณ Wengen, Lauterbrunnen 2. นั่งรถไฟชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 4 ขบวน ** Bernina Express Train : ชมเส้นทางสวยงาม ของชายแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ** Glacier Express Train : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา ผ่านเส้นทางที่สวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์ ** Jungfraujoch Train : ชมเส้นทางไต่ระดับขึ้นชมภูเขาหิมะจุงเฟรา ที่ได้ชื่อว่า Top of Europe ** Rigi Kulm train : สัมผัสรถรางขึ้นเขาที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ชม วิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบลูเซิร์น และทะเลสาบซุก แบบ 360 องศา บนภูเขาริกิ สมฉายาราชินีแห่งขุนเขา สถานที่ถ่ายทำละครอย่าลืมฉัน ** Harder Kulm Funicular : รถรางไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองอินเทอร์ลาเคน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบียนซ์ 3. นั่งกระเช้า ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา **Grindelwald First : ชมวิวยอดเขาเฟียสต์จากหน้าผา First Cliff Walk ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมืองGrindelwald ได้อย่างชัดเจน ** Matterhorn Glacier Paradise : กระเช้าชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ แบบ 360 องศา ที่ความสูง 3,883 เมตรจากระดับน้ำทะเล ขึ้นสู่สถานีกระเช้าที่สูงที่สุดในยุโรป สัมผัสวิวทิวทัศน์บนภูเขา Matterhorn 4. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม 5. พักในเมืองZermatt เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 6. พักในเมือง Interlaken หรือ Grindelwald ถึง 2 คืน สะดวกสบายไม่ต้องย้ายกระเป๋า 7. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในแต่ละเมือง ทั้ง สปาเก็ตตี้, พิซซ่า ของอิตาลี / สเต็กเนื้อ, เหล้าเชอร์รี่ และเค้กเชอร์รี่ ของขึ้นชื่อเมืองซุก พร้อมทั้งฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่นรสเลิศ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มิลาน
เวลา รายการท่องเที่ยว
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกเอกสารขึ้นเครื่องบิน
มิลาน - ทิราโน่ - นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส - เซนต์ มอริทซ์
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940
07.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมัลเปนซา เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้งห้า ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ จนกระทั่งถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ พิซซ่า, สปาเก็ตตี้ซีฟู้ด และอาหารจานหลักแบบอิตาเลียนแท้ๆ พร้อมของหวาน
บ่าย นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก REINE VICTORIA HOTEL/CRYSTAL HOTEL SUPERIOR หรือระดับใกล้เคียง
เซนต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - ชมเมือง - นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส - พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ บ้านเรือนแบบชาเลย์สวิส ที่มีความสวยงาม มีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไว้เป็นที่ระลึก ระหว่างทางผ่านเส้นทางจูเลีย พาสแสนสวย ที่ปกคลุมด้วยหิมะ เดินทางถึงเมืองอันเดอร์แมท เมืองสวยในหุบเขา เก็บภาพความงดงาม
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส*” Glacier Express* ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์ สะพาน หุบเหว สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง)
  ** ขบวนรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพลส จะหยุดให้บริการเพื่อปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่างวันที่ 14 ต.ค.-14 ธ.ค. 62 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้ท่านนั่งรถไฟขบวนอื่นในเส้นทางเดียวกันแทน**
ที่พัก Ambassador Hotel / Sonne Hotel / Astoria Hotel หรือระดับใกล้เคียง
นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น - ชมเขาแมทเธอฮอร์น - เซอร์แมท - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - ชมเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)
  นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก ท่านสามารถเข้าชมถ้ำน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่ จนได้เวลาสมควรนำท่านโดยสารกระเช้าลงสู่เมืองเซอร์แมท
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางผ่านกังตงโว (Canton de Vaud) เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์ ไวน์ส่วนมากที่ผลิตในรัฐนี้เป็นไวน์ขาว แหล่งผลิตไวน์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบเจนีวาซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกังตง แหล่งผลิตไวน์นี้เรียกว่า ไร่องุ่นขั้นบันไดลาโว (Lavaux Vineyard Terraces) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก นำท่านเดินชม “เมืองเวเว่ย์” เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหล และได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต ผ่านพื้นที่ปลูกองุ่นพันธุ์ ลาโว อันเลื่องชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่ง ได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย จากนั้นนำท่านสู่เมืองโลซานน์ เมืองหลวงของรัฐโวด์ (Vaud) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา หรือที่ชาวสวิสเรียกว่า ลัค เลอมอง เป็นเมืองที่มีเสน่ห์สวยงามตามธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวโรมันย้ายถิ่นฐานแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงบริเวณที่ราบลุ่มแห่งนี้ สำหรับชาวไทย เรามีความผูกพันกับ เมืองนี้ เนื่องมาจากการประทับอยู่ของสมเด็จย่า ในรัชกาลที่ 9 และพระโอรส พระธิดาเมื่อครั้งยังเยาว์วัย และเป็นเครื่องจุดประกายให้ชาวไทยหันมาติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลซานน์ และตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้โลซานน์ ได้กลายเป็นหนึ่งเมืองในดวงใจที่ใครๆ ก็อยากจะได้มีโอกาสซักครั้งในชีวิตที่ได้ไปเห็นด้วยตาตนเอง นำท่านชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมสวนสาธารณะเดอนีองตู ที่ตั้งของศาลาไทยสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สวิสฯ แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากลมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมรูปปั้นเหล่านักกีฬาภายในบริเวณสวนด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ นำท่านเก็บภาพความสวยงามบริเวณที่เรือ ริมทะเลสาบลัค เลอมอง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจีน เมนู แบบ ดีลักซ์ / นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก HOTEL DE LA PAIX/ NOVOTEL HOTEL, LAUSANNE / หรือระดับใกล้เคียง
โลซานน์ - เจนีวา - กรุงเบิร์น - อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)
  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ สภาแรงงานโลก องค์การกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม้” และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ดีลักซ์เมนู
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น “มรดกโลก” นำ เดินทางเข้าสู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีค นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าใน อาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม*** *** พิเศษสุด นำท่านโดยสารรถรางไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม (Harder Kulm) เดินสู่จุดชมวิวที่แสนสวย ให้ท่านเก็บวิวความสวยงามของเมืองอินเทอลาเค่น เทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบทุน และ ทะเลสาบเบรียนได้อย่างชัดเจน (เปิดให้บริการระหว่าง เดือน เม.ย.-พ.ย. ของทุกปี)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Metropole Hotel / Bellevue Hotel หรือระดับใกล้เคียง
อินเทอร์ลาเค่น - ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานหิมะ - ลาเทอร์บรุนเน่น - อินเทอร์ลาเค่น - ฟองดูสวิสฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)
  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” เพื่อนั่งรถไฟ ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็ง ” ขนาดใหญ่ ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Menu: Soup of the Day Breads, Fried Chicken with French fried, Ice Cre
บ่าย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินลงจากยอดเขา ระหว่างทาง นำท่านแวะเที่ยวชม “หมู่บ้านเวงเก้น” Wengen หมู่บ้านสกีรีสอร์ทชื่อดัง เขตปลอดมลพิษที่มีอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ตั้งอยู่บนความสูง 1,274 เมตรจากระดับน้ำทะเล ดื่มด่ำกับบรรยากาศ อันสวยงาม ท่ามกลางเทือกเขาสูงของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ทุกท่านเดินเที่ยวชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนกระทั่งถึงหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บ้านในหุบเขาที่เงียบสงบ ได้ชื่อว่าเป็นหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้จะเป็นน้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่สวยเป็นอันดับต้นๆของยุโรป ไหลลงมาจากหน้าผากว่า 200 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเค่น
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพื้นเมืองชาวสวิสฯ "ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการนำเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว และก็จะมีส้อมหรือเหล็กแหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้อนๆ
ที่พัก Metropole Hotel / Bellevue Hotel หรือระดับใกล้เคียง
กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ - นั่งกระเช้าชมวิว - ลูเซิร์น - ชมเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)
  นำท่านเดินทางสู่ยอดเขากรินเดลวาลด์-เฟียสต์ “GRINDELWALD FIRST” หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิส นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเฟียสต์ที่มีความสูง 2,168 เมตรจากระดับน้ำทะเล เดินชมวิวสวยๆ จากหน้าผา First Cliff Walk ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน ถือเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ได้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณีร้านปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง) อิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืน
ที่พัก Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคียง
*** กรณีที่ห้องพักในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพักที่ เมืองเวกกิส หรือเมืองใกล้เคียงแทน**
ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - เมืองซุก - ซูริค - ชมเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)
  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพื่อชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค นำท่านขึ้นฝั่ง ณ “เมืองวิทซ์เนา” นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ่งเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะ "ราชินีแห่งเทือกเขา" โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแท้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา” จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก แหล่งปลูกเชอร์รี่ขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเชอรี่สายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 5,000 สายพันธุ์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ซุปหรือสลัด, สเต๊กเนื้อคัดพิเศษแบบสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมของหวานเค้กเชอร์รี่ เสิร์ฟพร้อมไวน์เชอร์รี่อันขึ้นชื่อ **กรณีที่ท่านไม่ทานเนื้อ ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมู หรือปลาแทน**
บ่าย นำท่านชมเมืองซุก เป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดออฟฟิต ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส) นำท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี นำท่านเดินชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆจากนั้นเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค...นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก Sheraton Hotel Zurich / Swissotel Hotel หรือระดับใกล้เคียง
ซูริค - ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - เดินทางกลับ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)
  นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชมความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
13.15 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG940 (00.35 น.-07.10 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG971 (13.15 น.-06.10 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ