ทัวร์ไอซ์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)

6,789
SAVE 2,000.-
2% OFF
ทัวร์ไอซ์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ยินดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดินทางไปภายใต้โปรแกรม ชมความงามของเมืองหลวงแห่งไอซ์แลนด์ เมืองเรคยาวิก เที่ยวตามเส้นทางวงแหวนทองคำ ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติ Thingvellir 2.น้ำพุร้อนเกร์เซอร์ 3. น้ำตกกูลฟอส ชมธารบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธ์ ชมเมืองเซลฟอส มีทัศนียภาพสวยงาม อากาศบริสุทธ์ ขับรถสโนว์โมบิล เที่ยวน้ำตกสโกการ์ฟอสกับบรรยากาศธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา เที่ยวทะเลสาบน้ำแข็ง โจกุลซาลอน ชมDiamond Beach ชายหาดที่มีก้อนน้ำแข็งขนาดเล็ก ถูกคลื่นซัดเข้ามาบริเวณชายหาด ดูเหมือนเพชร ชมชายหาดสีดำ เอกลักษณ์ของเมืองวิค ชมแท่งหินบะซอลต์ เที่ยวชมเซลยาแลนฟอส ได้ชื่อว่าน้ำตกที่สวยงามและแปลกตา แช่บ่อบลูลากูลแช่น้ำแร่

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไอซ์แลนด์

นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.00 น.

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – เรคยาวิก
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.20 น.

เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.20 – 07.40 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศเดนมาร์ก)

07.40 น. เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) นำท่านเยี่ยมชมความสวยงามของเมืองโคเปนเฮเกน เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก โดยถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มด้วยอนุสาวรีย์นางเงือกน้อย (Little mermaid), น้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) และพระราชวังอมาเลนบอร์ก (Amalienborg) โดยล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเดนมาร์กทั้งสิ้น ให้ทุกท่านถ่ายรูป Check In เก๋ๆ ก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศไอซ์แลนด์
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันที่สนามบินโคเปนฮาเกน
บ่าย เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI205 เวลา 14.00 - 15.10 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไอซ์แลนด์) เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) เพื่อเยี่ยมชมความงามของเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ โดยเริ่มแวะถ่ายรูปอวดเพื่อนๆกับ ประติมากรรมซันโวยาจเจอร์ (Sun voyager) เป็นงานประติมากรรมรูปเรือ สร้างขึ้น โดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason และโบสถ์ประจำเมือง “ฮัลล์กริมสเคิร์กยา” (Hallgrimskirkja) ถือได้ว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความสูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสต์ ลักษณะโบสถ์มีความแปลกตา และบ้านฮอฟดิเฮ้าส์ (Hofdi Haus) บ้านเล็กๆกะทัดรัดแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของไอซ์แลนด์ ทั้ง 3 ที่นี้ถือเป็นหนึ่งในสัญญาลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์
  ได้เวลานำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตคารอาหาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Fosshotel Reykjavik หรือเทียบเท่า
เรคยาวิค - วงแหวนทองคำ – พายเรือคายัค - เซลฟอส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  เดินทางสู่การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า “วงแหวนทองคำ” (Golden Circle) เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมี 3 สถานที่ท่องเที่ยวประกอบกัน โดยเริ่มต้นที่ อุทยานแห่งชาติซิงเกวนลี (Thingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก โดยสถานที่นี้มีจุดเด่นอยู่ที่พื้นแผ่นดิน ถือว่าเป็นจุดที่ท่านสามารถชมแผ่นเปลือกโลกที่เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างชัดเจน  จากนั้นเดินทางต่อเพื่อไปชม น้ำพุร้อนเกร์เซอร์ (Geyser) น้ำพุร้อนที่มีพลังงานจากความร้อนใต้พิภพ จะปะทุขึ้นมาทุก 5 – 10 นาที บางความปะทุมีความสูงถึง 20 เมตร บริเวณใกล้เคียงจะมี น้ำตกกูลล์ฟอส (Gullfoss) ชมความงดงามของน้ำตกทองคำ หรือไนแองการ่า ไอซ์แลนด์ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีเหลืองทองอร่าม
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Stokkeseyri กิจกรรมพายเรือคายัค กิจกรรมที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพราะเราจะนำท่านไปพายเรือคายัคบนทะเลสาบอันแสนสงบ หมู่บ้านน่ารักๆ บ้านไม้สไตล์ชนบท พายเรือล่องไปตามน้ำ เพื่อชมธรรมชาติอันน่าทึ่งของไอซ์แลนด์ที่อุดมสมบูรณ์
หมายเหตุ : การพายเรือคายัคมีกำหนดอายุขั้นต่ำอยู่ที่ 6 ปี หากผู้เดินทางมีอายุต่ำกว่า 6 ปี ทางบริษัทจะทำการคืนเงินในส่วนนี้ให้ สำหรับบุคคลที่อายุมากกว่า 6 ปีแต่ไม่ประสงค์จะทำกิจกรรมทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินให้ เนื่องจากต้องทำการจองและชำระเงินล่วงหน้า
  สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตารคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Selfoss Hotel หรือเทียบเท่า
ขับรถสโนว์โมบิล – น้ำตกสโกการ์ฟอส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ไมล์เดลโจกุล (Mýrdalsjökull) เพื่อเล่นกิจกรรมที่สนุกสนาน ตื่นเต้นที่สุดกับการขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) โดยถือเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ โดยเราจะต้องทำการเตรียมชุดและอุปกรณ์ให้ท่านพร้อมกับการผจญภัย และจากนั้นเราจะนั่งรถขึ้นไปบนภูเขา เพื่อขับสโนว์โมบิลกันบนธารน้ำแข็ง ซึ่งถือว่ามีไม่กี่ที่บนโลกที่สามารถทำได้ ทั้งสนุกสนาน ตื่นเต้น พร้อมเก็บภาพความประทับใจของกิจกรรมอย่างเต็มที่ หมายเหตุ : กิจกรรมขับรถสโนว์โมบิลกำหนดอายุขั้นต่ำอยู่ที่ 5 ปี หากผู้เดินทางมีอายุต่ำกว่า 5 ปี ทางบริษัทจะทำการคืนเงินในส่วนนี้สำหรับบุคคลที่อายุมากกว่า 5 ปีแต่ไม่ประสงค์จะทำกิจกรรมทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินให้ เนื่องจากต้องทำการจองและชำระเงินล่วงหน้า
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางไปยังเมืองสโกการ์ (Skoger) เพื่อแวะถ่ายภาพประทับใจกับ น้ำตกสโกการ์ฟอส (Skogarfoss) มีความสูงถึง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตารคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พักFosshotel Nupar หรือเทียบเท่า
เคล้าส์เตอร์ – โจกุลซาลอน - Diamond Beach – กิจกรรม Walk on Glacier
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  เดินทางไปยังทะเลสาบน้ำแข็ง “โจกุลซาลอน” (Jökulsárlón) เป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ โดยเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง         วัตนาโจกุล ถือเป็นธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมทะเลสาบโจกุลซาลอน และบริเวณหาดทรายเพชร โดยบริเวณหาดทรายเพชรนี้ มักจะมีก้อนน้ำแข็งลอยมาเกยตื้นอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การถ่ายภาพและเยี่ยมชมความแปลกของก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ (Iceberg) ที่หลุดและลอยอยู่ในทะเลสาบอย่างน่าอัศจรรย์ใจ จากนั้นนำทุกท่านชมหาดทรายสีดำที่มีกองน้ำแข็งเกยตื้นอยู่เต็มพื้นที่ เรียกว่า “หาดทรายเพชร” (Diamond beach) ที่ไหลมาตามธารน้ำแข็งวัตนาโจกุล มุ่งสู่ทะเล และถูกคลื่นทะเลซัดมาเกยตื้น มีรูปร่างแปลกตาตามธรรมชาติน่ามหัศจรรย์ ประหนึ่ง มีใครเอาเพชรสะท้อนเงาวูบวาบมาวางกองไว้ตัดกับพื้นทรายสีดำสนิทสุดลูกหูลูกตา
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย กิจกรรม Walk on Glacier เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องไม่พลาด กับบรรยากาศความสวยงามของธารน้ำแข็ง โดยเราจะต้องทำการเปลี่ยนชุดให้พร้อมกับการผจญภัย (มีอุปกรณ์ให้) พร้อมสนุก ตื่นเต้น เก็บภาพความประทับใจของกิจกรรมนี้อย่างไม่รู้ลืม และเดินทางต่อเข้าสู่เมืองวิค
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตารคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พักFosshotel Nupar หรือเทียบเท่า
วิค - ชายหาดสีดำ - เซลยาแลนฟอส - บูลลากูน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  หมู่บ้านวิค (Vik) หมู่บ้านที่อยู่ติดริมทะเล นำท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติชายหาดสีดำ (Black sand beach) เอกลักษณ์ของเมืองวิค เพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีปรากฎการณ์แท่งหินประหลาดที่โผล่มาเหนือพื้นดินที่เกิดจากการเย็นตัวลงอย่างเฉียบพลันของลาวากลายเป็นแท่งหินบะซอลต์ จากนั้นเดินทางไปยังเมืองเซลฟอส (Selfoss) โดยระหว่างทางนั้นจะผ่านน้ำตกเซลยาแลนฟอส (Seljalansfoss) ถือเป็นน้ำตกที่สวยงามและมีความแปลกตาที่สุด แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำทุกท่านผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำแร่ รีสอร์ทบลูลากูน (Blue Lagoon) เพื่อทำกิจกรรมแช่น้ำแร่ โดยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงหากมาที่ ไอซ์แลนด์ เพราะเป็นที่ที่คนทั่วโลกต่างอยากเดินทางมาแช่น้ำแร่ที่นี่ ซึ่งน้ำแร่ที่นี่มีลักษณะพิเศษที่มีที่เดียวในโลก ทั้งสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำ (มีผ้าเช็ดตัวเตรียมให้) พร้อมกับการพอกหน้า พอกตัวที่ช่วยทำให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่ง เขาว่ากันว่า แช่น้ำ พอกโคลนที่นี่ ทำให้อายุลดลง 10 - 20 ปี หน้าไม่เด็กไม่ยอมขึ้นจากบ่อกันอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นอันจบกิจกรรมการเดินทางได้อย่างสุดแสนประทับใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตารคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Park Inn By Radisson Keflavik หรือเทียบเท่า
เคฟลาวิก – ออสโล - กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
07.50 น. ตื่นกันแต่เช้าตรู่สักหน่อยสำหรับวันนี้ เพื่อออกเดินทางไปยังสนามบินเคฟลาวิค ทำการเช็คอินและเดินทางไปยังาอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน มืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์  เที่ยวบินที่ FI318
12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง
14.15 น. และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955
กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ไอซ์แลนด์


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG950 ( 01.20 น. - 07.40 น. )

FI205 (14.00 น. - 15.10 น. )
Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) FI318 ( 07.50 น. - 12.30 น. )

TG955 ( 14.15 น. - 06.15 น. (+1))
Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ