ทัวร์เเกรนด์โครเอเชีย พูล่า โอพาเทีย พลิทวิเช่ ซาดาร์ สปลิท 8วัน 5คืน บิน(QR)

8,305
SAVE 2,500.-
5% OFF
ทัวร์เเกรนด์โครเอเชีย พูล่า โอพาเทีย พลิทวิเช่ ซาดาร์ สปลิท 8วัน 5คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991
- ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO
- นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค
- เก็บภาพ วิหารเซนต์มาร์ก สัญลักษณ์ของเมืองซาเกรบ ซึ่งหลังคาปูกระเบื้องเป็นรูปตราของกองทหาร
- เที่ยวชม เมืองโทรเกียร์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจัตุรัสและกำแพงเมือง 
รหัสทัวร์:
HR_QR00001
ประเทศ:
ทัวร์โครเอเชีย
สายการบิน:
Qatar Airways
฿52,900
฿50,400
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: QR833 (20.40 น. - 23.50 น.)
    เปลี่ยนเครื่อง: QR215 (02.00 น. - 07.00 น.)
  • ขากลับ: QR218 (17.15 น. - 23.45 น.)
    เปลี่ยนเครื่อง: QR834 (02.05 น. - 12.55 น. )
  • น้ำหนัก 30 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับทัวร์โครเอเชีย บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์โครเอเชีย


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->