ทัวร์เเกรนด์โครเอเชีย พูล่า โอพาเทีย พลิทวิเช่ ซาดาร์ สปลิท 8วัน 5คืน บิน(QR)

8,379
SAVE 2,500.-
5% OFF
ทัวร์เเกรนด์โครเอเชีย พูล่า โอพาเทีย พลิทวิเช่ ซาดาร์ สปลิท 8วัน 5คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

- ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค - เก็บภาพ วิหารเซนต์มาร์ก สัญลักษณ์ของเมืองซาเกรบ ซึ่งหลังคาปูกระเบื้องเป็นรูปตราของกองทหาร - เที่ยวชม เมืองโทรเกียร์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจัตุรัสและกำแพงเมือง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับทัวร์โครเอเชีย บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์โครเอเชีย


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR833 (20.40 น. - 23.50 น.)

QR215 (02.00 น. - 07.00 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR218 (17.15 น. - 23.45 น.)

QR834 (02.05 น. - 12.55 น. )
Qatar Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ