ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง 4วัน 3คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

10,458
SAVE 1,000.-
8% OFF
ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง 4วัน 3คืน บินแอร์เอเชีย (FD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เมืองญาจาง เมืองตากอากาศ..ชายหาดทะเลที่น่าหลงใหล ให้คุณได้สนุกกับสวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์เต็มอิ่มทั้งวัน‼️‼ เที่ยวชิลๆ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองญาจาง 3 คืนไม่ต้องย้ายโรงแรมให้เหนื่อย อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล (อาหารครบทุกมื้อ) พาท่านสัมผัสบรรยากาศชิลๆชายหาดญาจางที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหาดที่สวยที่สุดในโลก ตื่นตา ตื่นใจ กับการนั่ง กระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ถ่ายรูปฮิปๆ กับร้านกาแฟ ชื่อดังของ ญาจาง JUNGLE COFFEE และ RAIN FOREST CAFÉ เชคอินแลนด์มาร์ก ชื่อดัง โบสถ์หิน และ ปราสาทโพนคร โบราณสถานสุดอลังการ สักการะขอพร วัดลองเซิน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูงประมาณ 14 เมตร ประทับบนยอดเขา ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดังของญาจางตลาดดัม และ NIGHT MARKET พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ( 3 คืนไม่ต้องย้ายโรงแรมให้เหนื่อย)

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

กรุงเทพฯ - ญาจาง - โบสถ์หินญาจาง - ร้านกาแฟ จังเกิ้ล คอฟฟี่ - ตลาดญาจาง
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1 เคาร์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและตั๋วเครื่องบิน
07.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองญาจาง โดยเที่ยวบินที่ FD 646สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)   *** ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน**
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินกามรัญ ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองญาจาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเวียดนาม ซึ่งเป็นเมืองที่มีชายหาดอันเป็นที่ได้รับความนิยมของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็นที่ตั้งของชายหาดที่มีสีทองทอดยาว ราว 6 กิโลเมตร ไปพร้อมกันกับวิวทิวทัศน์ของทิวเขาและอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ โดยเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างมากว่า “ชายหาดนี้สวยที่สุดในโลก”  มีแสงอาทิตย์ค่อนข้างแรงจึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการนอนอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนกัน และการดำน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นเป้าหมายของนักดำน้ำจากทั่วทุกมุมโลกที่เลือกมาเยือน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)
  นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินญาจาง (Stone Church Nha Trang) โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง ถูกสร้างตั้งแต่ปี 1886 โดยได้รับอิทธิพลมากจากชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น   พื้นที่ภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใช้หินในการปูพื้น ภายในโบสถ์ยังถูกตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีสีสันสวยงาม อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปภายในโบสถ์แห่งนี้จากนั้น นำท่านเที่ยวชม “JUNGLE COFFEE” เป็นคาเฟ่บรรยากาศดี ตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ บรรยากาศดี ที่สำคัญให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับมุมน่ารักๆหรือ สามารถสั่งเครื่องดื่มและของหวาน มารับประทานได้ ซึ่งเมนูแต่ละชนิดตกแต่งน่ารัก น่ากิน เหมาะกับการมานั่งชิลล์มากๆ (ค่าอาหาร ของหวานและเครื่องดื่มไม่รวมในรายการทัวร์)  จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดดัม ตลาดนัดแห่งใหญ่ในญาจาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1972 เป็นตลาดที่มีสินค้าให้ช้อปปิ้งมากมาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ด้วยตัวตึกรูปทรงดอกบัวมีสินค้ามากกว่า 3,000 รายการ มีทั้งอาหารทะเลสด หรือ แห้ง ให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด!!
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ โรงแรมนี้มีสระว่ายน้ำไว้บริการ ท่านที่ต้องการใช้บริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน้ำของท่านมาด้วย
ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์เต็มวัน!!! สนุกกับโซนสวนน้ำ - โซนอควาเรียม - โซนเครื่องเล่น - โซนซาฟารี (พร้อมชมโชว์ )
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
07.55 น. นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ เป็นสวนสนุกที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้  สวนสนุกที่ทันสมัยใกล้เคียงกับดิสนีย์แลนด์ ตื่นเต้นด้วยการนั่งเคเบิ้ลคาร์ข้ามทะเลที่ยาวที่สุด  ในโลก (ประมาณ 3 กิโลเมตร) ในสวนสนุกแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ ดังนี้ โซนสวนน้ำ  โซนอควาเรียมโซนเครื่องเล่น  โซนซาฟารี (พร้อมชมโชว์พิเศษ ) ให้ท่านได้สนุกเต็มอิ่มทั้งวัน ณ สวนสนุกแห่งนี้ 
หมายเหตุ กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยสำหรับท่านที่ต้องการเล่นน้ำที่โซนสวนน้ำ..ขอบอกห้ามพลาดจริงๆๆๆ กับโซนสวนน้ำขนาดใหญ่...
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟต์ (4)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ โรงแรมนี้มีสระว่ายน้ำไว้บริการ ท่านที่ต้องการใช้บริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน้ำของท่านมาด้วย
ชมน้ำตกบาโฮ - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - ชมร้านกาแฟสุดฮิป “Rain Forest Café” พิเศษ!! พาท่านสัมผัสบรรยากาศชิลๆ ชายหาด ญาจาง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกบาโฮ “BA HO WATERFALL” เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่ห้ามพลาด! เมื่อมาถึงเมืองญาจางแห่งนี้ ที่นี่ประกอบไปด้วยน้ำตกทางธรรมชาติทั้ง 3 ที่จะไปบรรจบกันกลายเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสกิ๊ง ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าฝนหนาแน่น น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของญาจางประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับสายแอดเวนเจอร์ที่ชอบปีนเขา ว่ายน้ำและตกปลามากๆ ให้คณะได้พักผ่อน ชมวิวน้ำตกและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร วัดลองเซิน  สร้างมาตั้งแต่ ค.ศ. 1886 วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เนินเขามังกรที่เป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่เมืองญาจาง ที่นี่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูงประมาณ 14 เมตร ประทับบนยอดเขา พร้อมกับรูปปั้น 7 อรหันต์ มังกรคู่ยาวกว่า 7 เมตร สวยงามอลังการ ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้น ท่านก็จะพบกับ “พระนอนที่แกะสลักจากหินอ่อน” และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางโดยรอบได้
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟต์ (7)
  นำท่านสู่ วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณปากแม่น้ำไค (Cai River) เป็นโบราณสถานแห่งอาณาจักรจาม ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดของเวียดนามตอนกลาง เพราะสร้างในช่วง ค.ศ.781 ด้านในประกอบด้วย อาคารหลัก 7 หลัง เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปขององค์เทวะตามความเชื่อของศาสนาฮินดู โดยหนึ่งในนั้น คือ เทวรูปเทพสตรีภัควตี ภาคหนึ่งของพระอุมาเทวี ซึ่งเป็นเทพีประจำอาณาจักรจามปาภาคใต้ นอกจากเทวรูปแล้ว ภายในปราสาทโพนคร ยังมีรูปหินสลักเป็นศิวลึงค์และโยนี สัญลักษณ์การกำเนิดอันยิ่งใหญ่ของชาวฮินดู อันมีความหมายถึงการสรรค์สร้างสรรพสิ่งต่างๆขึ้นมาบนโลกด้วย จากนั้น นำท่านแวะพักผ่อนถ่ายรูป ที่ “ร้าน RAIN FOREST CAFÉ” คือคาเฟ่ที่รักษ์โลกที่ใช้วัสดุธรรมชาติตกแต่งร้าน ที่นี่จึงเป็นคาเฟ่ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ หลีกหนีจากความวุ่นแล้วมาผ่อนคลายในป่า ซึ่งก็เหมือนยกป่าฝนมาตั้งไว้กลางเมืองจริงๆ ทั้งต้นไม้ บ้านต้นไม้ หรือของตกแต่งทุกสิ่ง คือความกรีนๆที่หากลางเมืองไม่ค่อยจะได้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและ ดื่ม ชา กาแฟ และของหวาน ตามอัธยาศัย (ค่าอาหาร ของหวานและเครื่องดื่มไม่รวมในรายการทัวร์)  จากนั้นนำท่านเดินเล่น บนชายหาด ญาจาง (Nha Trang Beach) หรือนั่งกินลมชมวิวที่ชายหาดญาจาง ที่ทอดยาวกว่า 6 กิโลเมตร พร้อมกับทะเลสวยน้ำใส เหมาะจะมานอนอาบแดด เล่นน้ำทะเล พักผ่อน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือถ่ายรูปวิวสวยๆ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ โรงแรมนี้มีสระว่ายน้ำไว้บริการ ท่านที่ต้องการใช้บริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน้ำของท่านมาด้วย
ญาจาง - สนามบิน - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)
  หลังจากอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกามรัญ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ
10.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD 647สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) *** ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน**
12.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD646 (07.55-10.00 น.) Air Asia ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD647 (10.30 - 12.15 น.) Air Asia ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ