ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี โรม ปิซ่า เซียนา ฟลอเรซ์ มิลาน 7วัน 4คืน บินการบินไทย(TG)

4,797
SAVE 2,000.-
3% OFF
ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี โรม ปิซ่า เซียนา ฟลอเรซ์ มิลาน 7วัน 4คืน บินการบินไทย(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

Smart series Italy 7 Days เยือนเมืองโรม ชมสนามกีฬากลางแจ้งโคลอสเซียม มหาวิหารนักบุญเปโตร ชมเมืองเซียนา นำท่าไปเมืองปิซ่า ชมหอเอน เมืองฟลอเรนซ์ ชมเกาะเวนิสหรือเวเนเซีย นั่งเรือกอนโดล่า เที่ยวเมืองมิลามชมสถาปัตยกรรม อิสระช้อปปิ้งแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อิตาลี

กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
22.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
กรุงเทพ ฯ - โรม – โคลอสเซียม – มหาวิหารนักบุญเปโตร - เมืองเซียนา
.
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.20 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG944
06.50 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี) เดินทางถึงกรุงโรม เมืองหลวงแห่งประเทศอิตาลี  
   เมื่อผ่านพิธีการกอย่างเรียบร้อย รถโค้ชนำท่านมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาโบราณกลางแจ้ง โคลอสเซียม (Colosseum) ท่านจะได้ใกล้ชิดและสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างในยุคโบราณ ที่ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง อดีตที่แห่งนี้คือลานประลองที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน แต่ในปัจจุบัน กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการประหารชีวิต และได้รับการคัดเลือก ให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ หลังจากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกรุงโรม โดยมุ่งตรงไปยังย่านศูนย์กลางของการช้อปปิ้ง คือย่านบันไดสเปน ชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ผู้คนมาเพื่อพบปะสังสรรค์ นัดพบ เดินเล่น ช้อปปิ้ง  และชมความอลังการของน้ำพุเทรวีที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างในรูปแบบบาโรกทำให้มีความอลังการและวิจิตรงดงาม จากนั้นอิสระละลายทรัพย์ บนถนนคอนดอตติ
เที่ยง รับประทานอาหากลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางไปรัฐอิสระที่เล็กที่สุดแต่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของคริสต์ศาสนิกชนทั่วโลก นครวาติกัน  เพื่อเข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) มหาวิหารที่สำคัญทางศาสนา ที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน โดยโบสถ์หลังปัจจุบันถูกสร้าง จากช่างผีมือขั้นบรมครูแห่งยุค อาทิ แบร์นีนี มิเกลันเจโล เป็นต้น โดยด้านในของโบสถ์มีความสำคัญและมีงานศิลปะล้ำค่าอีกมากมายโดยสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดคือรูปแกะสลักหินอ่อนของ มิเกลันเจโล ที่มีความละเอียดอ่อน รอยยับของผ้า พลิ้วไหวจนลืมไปว่า นี่คือ รูปแกะปั้นแกะสลัก เป็นรูปปั้นที่สมจริงที่สุดทุกอณู มีชื่อว่า เปียต้า (Pieta) อิสระให้ท่านถ่ายภาพมุมที่ถูกใจ จากนั้นทำท่านเดินทางไปยังเมืองเซียนาSiena(223 ก.ม./ 2.21 ชม.)
  ** หากมีพิธีทางศาสนา ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ **
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Four Points bySheraton Siena หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เมืองเซียนา - เมืองปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  มุ่งหน้าสู่เมืองปิซ่า (Pisa) (122 ก.ม./ 2.10 ชม.) ให้ท่านได้ใกล้ชิดกับสิ่งก่อสร้างที่ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์เราจะรังสรรค์ได้งดงามเพียงนี้ บริเวณจัตุรัสมหาวิหาร ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสผสมกอธิก อยู่ 3 สิ่ง ที่สำคัญได้แก่ 1.หอศิลป์จุ่ม 2.มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า 3.หอระฆัง หรือที่ทุกท่านรู้จักในนาม หอเอนแห่งเมืองปิซ่า ให้ท่านได้พักผ่อน หรือเดินสำรวจ และหามุมเหมาะๆ เพื่อถ่ายภาพร่วมเฟลมกับหอเอนปิซ่า
แลนด์มาร์คแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหากลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ถึงเวลาที่ทุกท่านจะมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองแห่งศิลปะของโลก เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ภาคเหนือของประเทศ แคว้นทัสคานี นำท่านชมบรรยากาศของเมืองหลวงเก่าที่มีประวัติมากกว่า 3,000 ปี ของชาวอีทรัสคัน และชาวโรมัน มีศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอยู่หลายสิ่ง ได้แก่ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ หอศิลป์จุ่มและหอระฆัง ที่มีความวิจิตรงดงามมาก ซึ่งท่านต้องเห็นด้วยตาของท่านเอง หลังจากนั้นเดินไปยังบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซินญอเรียที่มีศาลาว่าการ “ปาราซโซ เวคคิโอ”ตั้งอยู่ และเดินต่อไปยังริมแม่น้ำอาร์โนเพื่อชมสะพานข้ามแม่น้ำที่แปลกตาที่สุดในโลก อย่างสะพานเวคคิโอ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Best Western Plus CHC หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เมืองฟลอเรนซ์ - เมสเตร – เกาะเวนิส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมสเตร(Mestre) ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงาม เก่าแก่ ให้ท่านได้สัมผัสถึงความเป็นอิตาเลี่ยนขนานแท้
เที่ยง รับประทานอาหากลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ถึงเวลาที่หลายๆท่านรอคอย คือการนั่งเรือ ย้อนถึงการคมนาคมในอดีต เพื่อเดินทางสู่ เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venizia) เมืองที่ใช้การสัญจรโดยเรือเป็นหลัก มีสมญานามว่า "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก"  ประกอบไปด้วยเกาะกว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางเมืองอยู่ที่ “จัตุรัสซานมาร์โค” รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียน “พระราชวังเก่า”(PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต  “มหาวิหารเซนต์มาร์ก” งดงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์  “แกรนด์คาแนล” เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะ สะพานเรียลอัลโต้ เป็นงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมอย่างที่สุด และเพิ่มความหรูหราสัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นราชินีแห่งเอเดรียติกด้วยการล่องเรือกอนโดล่า ให้ได้เป็นชาวเวนิสอย่างเต็มที่ ชิลล์ไปกับการ เที่ยวชม เช็คอินเก๋ หรือ ไลฟ์สด ให้คนอื่นได้ชมแบบใกล้ชิดเหมือนมาด้วย ถ่ายรูปมุมสวยๆ ที่ท่านปราถนาว่าสักครั้งฉันต้องมา พร้อมช้อปปิ้งสินค้าของพื้นเมือง งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ หน้ากากเปเปอร์มาเชร์ เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลาลงเรือกลับสู่ภาคพื้นดินฝั่งเมืองเมสเตร
ที่พัก Smart Hotel Holiday Venice หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เมสเตร - มิลาน - อิสระช้อปปิ้ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  อำลาเมืองเมสเตร มุ่งหน้าสู่ เมืองมิลาน (Milan) เพื่อเที่ยวชมเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์ดี เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกคู่แข่งกับกรุงปารีส เริ่มต้นการสำรวจเมืองมิลาโน่ ที่ ปราสาทสฟอร์ซ่า (Sforza Castle) ป้อมปราการแห่งมิลานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้น โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซาดยุคแห่งมิลาน นำท่านเดินชมจัตุรัสสกาล่าและรูปแกะสลัก “ลีโอนาโด ดาวินชี” จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า และนำท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน” (Duomo di Milano) มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป บนสุดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ลานกว้างด้านหน้าของมหาวิหาร มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้า
เที่ยง รับประทานอาหากลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ถึงเวลาของขาช้อป ได้มาละลายทรัพย์ กันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะตามหากระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังที่ต้องมีก่อนเข้าเมืองไทย รองเท้าแฟชั่น นาฬิกาสุดหรู ท่านสามารถตามหาสิ่งที่ท่านปราถนาได้ ที่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งหรืออาคารอาเขตที่สวยงามที่สุดของอิตาลี หากคิดไม่ออกว่าจะช้อปอะไร ขอแนะนำแบรนด์ดังๆ ดังนี้ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel DoubleTree by Hilton Milan หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
มิลาน - กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานมัลเพนซ่า เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง
14.05 น. จากนั้นเดินทางกลับโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941
กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.55 (+1) น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG944 ( 00.20 – 06.50 น. ) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG941(14.05 – 05.55 (+1) น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ