ทัวร์เยอรมนี แกรนด์เยอรมนี แฟรงก์เฟิร์ต มิวนิค อิปซี 7วัน 4คืน บินการบินไทย(TG)

5,779
SAVE 2,000.-
3% OFF
ทัวร์เยอรมนี แกรนด์เยอรมนี แฟรงก์เฟิร์ต มิวนิค อิปซี 7วัน 4คืน บินการบินไทย(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

Smart Series Germany 7 Days 3Nights มนต์เสน่ห์แคว้นบาวาเรีย บินตรงลงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต สุดยอดสีสันของเยอรมนี ต่อด้วยเมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองโรเธนบวร์ก ปิดท้ายที่เมืองมิวนิค เสน่ห์แห่งเมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ชมหมู่บ้านชวานสเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต่อด้วยเมืองอิปซีขึ้นกระเช้า สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน กลับไปมิวนิค อิสระช้อปิ้งที่ถนนแมกซิมิเลียน ถนนสายที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อป มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เยอรมนี

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
20.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
23.45 น. ออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920
06.15+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต เวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมนี
แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – โรเธนบวร์ก – มิวนิค
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.15 น. เริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเยอรมนีที่ เมืองไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) เมืองที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในเยอรมนี เนื่องด้วยความสวยงาม สง่า และสงบของเมือง ประกอบกับมีแม่น้ำ Neckar ไหลผ่านเมือง จึงทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์และสร้างความประทับใจทุกครั้งแก่ผู้มาเยือน นำคณะเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ สร้างด้วยหินทรายแดงทั้งหลัง สร้างโดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์ รูเปรคท์ที่ 3 ในสไตล์โกธิก-     บาโรก มาถูกทำลายตอนที่ฝรั่งเศสยึดเมืองได้ ต่อมาได้รับการบูรณะ ปราสาทประดับด้วยรูปปั้นของเหล่านักบุญ  หน้าทางเข้าปราสาทมีสะพาน Karl-Theodor-Heuss Bruecke ไฮไลท์ของปราสาทอยู่ที่ถังไม้เก็บไวน์ใหญ่ที่สุดของโลก หรือรู้จักกันในนาม The Heidelberg Tun ทำจากไม้โอ๊คหลายพันต้น จุไวน์ได้ถึง 200,000 ลิตร จะนำพาทุกท่านเข้าไปถึงห้องใต้ดินเพื่อให้เห็นกับสายตาตัวเองว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางต่อไปยังเมืองสวยขนาดเล็กในรัฐบาวาเรีย เป็นเมืองที่ยังคงสภาพความสวยงามแบบเดิมๆ คือ บ้านแบบก่ออิฐ มีหลังคายอดแหลม สีแดงสดถ่ายรูปมุมไหนก็สวย สดใส คือ โรเธนบวร์ก (Rothenburg ob der Tauber) (166 ก.ม./ 2 . 30 ชม.) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมือง ได้เวลาสำรวจเมืองแห่งนี้โดยเริ่มจาก จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมือง ทางเดินเท้าแคบๆ เล็กๆ เป็นถนนเก่าอัดด้วยก้อนหินตัดเหลี่ยม กันล้อรถม้าลื่นในตอนหิมะตก อิสระให้ท่านเดินชมเมืองสวยแห่งนี้ ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munchen) (250 ก.ม./ 2 ชม. 36 นาที) เมืองที่ไม่ได้มีดีแค่เบียร์ ถือเป็นเมืองมหานครที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดในเยอรมนี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทียบเท่า
มิวนิค – หมู่บ้านชวานสเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ได้เวลานำท่านไปเปิดจินตนาการประหนึ่งเป็นตัวละครในเทพนิยายที่หมู่บ้านชวานสเกา (Schwangau Village) อันเป็นที่ตั้งของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (120 ก.ม./ 1 ชม. 45 นาที) ที่สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 กษัตริย์ผู้หลงใหลในศิลปะสร้างปราสาทหลังนี้ด้วยความรักและความปลาบปลื้มที่มีต่อ นายริชาร์ด วากเนอร์ นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน ซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายชื่อดัง ของ Walt Disneys ที่ทุกคนคุ้นตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลานำท่านก้าวเข้าสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลกจนได้กลายมาเป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราที่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับวิวปราสาทที่งดงาม ตามมุมที่ท่านปรารถนา  ภายในได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม หากใครชื่นชอบภาพวาดฝาผนัง งานประติมากรหรือช่างแกะสลักไม้ฝีมือเยี่ยม ที่นี่น่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทำให้คุณเพลิดเพลิน แถมยังมีห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรงดนตรี ห้องโอเปร่า ท้องพระโรงที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรอย่างด้วยภาพเขียนมากมาย เพลิดเพลินกับปราสาทเต็มอิ่มกันแล้ว ก็ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมิวนิค(120 ก.ม. / 1 . 45 ชม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทียบเท่า
มิวนิค – อิปซี – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - มิวนิค
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่เมืองอิปซี (Eibsee) (120 ก.ม./ 2 ชม.)  นำท่านขึ้นกระเช้าที่สถานีอิปซี เพื่อขึ้นชมวิวพาโนรามาด้านบน ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze Peak) ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ไม่ว่าจะหันไปมุมไหน ทิศใด องศาที่เท่าไหร่ ท่านก็ได้ชมบรรยากาศและวิวที่สวยงามไกลสุดสายตา   มีเวลาให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป เช็คอินพร้อมลงรูปโพสแคปชั่นเก๋ตามสไตล์ เทือกเขานี้เป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย ถ้าบรรยากาศดีๆ ท้องฟ้าเปิดเฉิดฉาย จากยอดเขานี้ท่านจะมองจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ คือเยอรมัน, ออสเตรีย, อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  กลับสู่พื้นดินด้านล่างและตรงเข้าสู่ เมืองมิวนิค (115 ก.ม./ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพด้านหน้าของพระราชวังฤดูร้อนนิมเฟนบูร์กและสวนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีเวลาเพียงพอที่จะให้ทุกท่านได้ชมความงามภายในสวน พร้อมกับถ่ายภาพความงดงามของพระราชวังแห่งนี้ด้วยความอิ่มเอมใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทียบเท่า
มิวนิค – เที่ยวชมเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เริ่มต้นการเที่ยวชมรอบเมืองมิวนิคแบบสบายๆไม่เร่งรีบ เริ่มต้นกันที่ ประตูชัยเมืองมิวนิค เขตย่านเมืองเก่า จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองมิวนิค นักท่องเที่ยวที่นี่ต้องมารอชมตุ๊กตาเต้นระบำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าใน เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เนื่องจากออกมาโชว์ตัวแค่วันละ 2 รอบเท่านั้น ทุกคนตั้งใจมาที่นี่จึงตั้งหน้าตั้งตารอคอยเพื่อจับภาพสำคัญนี้  ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สำคัญและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อิสระทุกท่านเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพเป็นความทรงจำที่สวยงามเป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ถึงเวลาที่นักช้อปหลายท่านรอคอยที่จะละลายทรัพย์ ณ ถนนแมกซิมิเลียน ถนนสายหลักที่นักช้อปต้องไม่พลาด เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนม และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ หรือถ่ายภาพติดดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลกอยู่ร่วมเฟรมด้วย สวยๆกันไป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทียบเท่า
มิวนิค – กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
10.30 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน เพื่อทำการคืนภาษี
14.25 น. และออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925
กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.05 +1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG920 (23.45 – 06.15 (+1) น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG925 (14.25 – 06.05 (+1) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ