ทัวร์กาตาร์ โดฮา ตะลุยทะเลทราย 5วัน 3คืน บิน(QR)

7,202
SAVE 600.-
2% OFF
ทัวร์กาตาร์ โดฮา ตะลุยทะเลทราย 5วัน 3คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์กาตาร์ เขตเวสต์เบย์ WEST BAY DISTRICT เขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกาตาร์ ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ให้ท่านเก็บภาพตึกระฟ้ามากมาย เดอะเพิร์ล กาตาร์ THE PEARL QATAR โครงการระดับเมก้าโปรเจคต์การสร้างเมืองใหม่ โดยการถมพื้นที่ทะเลออกไป ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 ล้านตารางเมตร ลักษณะจะคล้ายโครงการ THE PALM เก็บภาพกับ “อนุสาวรีย์ไข่มุก” THE PEARL MONUMENT อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศกาตาร์ QATAR ทัวร์ทะเลทราย DUNE SAFARI & BBQ นําท่านขึ้นรถ 4WD นุกสนาน และตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ำสลับกันไปSAND DUNE

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์กาตาร์

สนามบินสุวรรณภูมิ - โดฮา - ชมเมือง - อนุสาวรีย์ไข่มุก
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
08.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 827
11.15 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องใช้เวลารอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด ประเทศกาตาร์ (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) (นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า สามารถพำนักในกรุงโดฮาได้ 30 วัน)
  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางสู่ “เขตเวสต์เบย์” (WEST BAY DISTRICT) เขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกาตาร์ ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ให้ท่านเก็บภาพตึกระฟ้ามากมาย เช่น ตึกเวิลด์เทรดเซนเตอร์โดฮา (WORLD TRADE CENTER DOHA , ตึกอัล บิดดา (AL BIDDA TOWER) , ตึกอัล ดาฟนาร์ (AL DAFNA) , ตึกดารีน (DAREEN TOWER) รวมถึงโรงแรมต่างๆ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีตึกที่เป็นที่ทําการของรัฐบาลด้วย จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “เดอะเพิร์ล กาตาร์” (THE PEARL QATAR) โครงการระดับเมก้าโปรเจคต์การสร้างเมืองใหม่ โดยการถมพื้นที่ทะเลออกไป ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 ล้านตารางเมตร ลักษณะจะคล้ายโครงการ THE PALM ของดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ย่านเดอะเพิร์ล เป็นย่านที่อยู่อาศัยและโรงแรมหรูที่สร้างขึ้นมาบนพื้นที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยแหล่งรวมร้านค้า สินค้าแบรนด์เนม ร้านกาแฟ ทาวเฮ้าส์ ร้านอาหารต่างๆ ทั้ง อิตาลี สเปน จนถึงอาหารจีน บางจุดของเดอะเพิร์ลมีการจัดทำบ้านเรือนให้มีลักษณะคล้ายกับเวนิส อาคารตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม นำท่านเก็บภาพกับ “อนุสาวรีย์ไข่มุก” (THE PEARL MONUMENT) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศกาตาร์ (QATAR) ซึ่งแสดงถึงการค้าขายไข่มุกในอดีตก่อนที่ประเทศกาตาร์จะค้นพบน้ำมัน ผ่านชม THE CORNICE เป็นจุดชมวิว ที่สามารถเห็นเมืองได้อย่างชัดเจน เมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดิน ตึกอันทันสมัยเริ่มเปิดไฟเป็นสีสันสวยงามยามค่ำคืน
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CHAIRMEN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
นั่ง 4WD สู่ทะเลทราย - ซุก วากิฟ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (DUNE SAFARI & BBQ) (อย่าลืมเสื้อแจ็คเกต แว่นตากันแดด รองเท้าฟองน้ำติดตัวไปด้วย) นําท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกสนาน และตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ำสลับกันไป(SAND DUNE) ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจ้ง หัวหน้าทัวร์ให้ทราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป โดยเด็ดขาด ให้ท่านพักผ่อนภายในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เลือกทำ ไม่ว่าจะเป็น SAND BOARDING ให้คุณได้สไลด์ลงมาตามเนินทรายที่มีความสูงมากกว่าตึก4ชั้น ขับรถตะลุยเนินทราย ขี่อูฐ การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (HENNA TATTOO) ให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แคมป์ทะเลทราย
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ “ซุก วากิฟ” (SOUK WAGIF) ตลาดพื้นเมืองวากิฟ เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีอายุอย่างน้อย 100 ปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกาตาร์ ในอดีต ซุก วากิฟ เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นเมืองและสัตว์ต่างๆ ระหว่างชาวเบดูอินและชนชาวพื้นเมือง ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารจากประเทศอาหรับต่างๆ และได้แบ่งโซนขายของเป็นสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของที่ระลึก เครื่องดนตรีพื้นเมือง ภาพเขียน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และทองคำ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CHAIRMEN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม - มัสยิด IMAM MUHAMMAD IBN ABD WAHHABหมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา - VILLAGGIO MALL
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านชม “พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม” (MUSEUM OF ISLAMIC ART) (ด้านนอก) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ภายใต้การดูแลของ QATAR MUSEUM AUTHORITY เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานศิลปวัฒนธรรมอิสลาม อาทิ เอกสารทางประวัติศาสตร์ อัญมณี วัสดุเครื่องใช้ ที่ทำจากเหล็ก แก้ว ไม้ งาช้าง หิน สิ่งทอ โดยรวบรวมจากประเทศต่างๆ ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะจากอียิปต์ อิหร่าน อิรัก ตุรกี อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง นอกจากโบราณวัตถุแล้วตัวอาคารยังออกแบบดีไซน์สวยงาม จากนั้น นำท่าน เดินทางสู่ “มัสยิด IMAM MUHAMMAD IBN ABD WAHHAB” เป็นมัสยิดประจำชาติกาตาร์ และ เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกาตาร์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2554 โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ 175,164 ตารางเมตร รูปแบบของมัสยิด IMAM MUHAMMAD IBN ABD AL WAHHAB เป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมอาหรับร่วมสมัย ซึ่งเป็น LANDMARK สำคัญของกาตาร์ที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันแบบอาหรับ
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา” (KATARA CULTURAL VILLAGE) (ด้านนอก)หมู่บ้านวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของกรุงโดฮา ภายในหมู่บ้านประกอบด้วยโรงละครกลางแจ้งขนาดใหญ่ โรงดนตรีออร์เคสตรา สมาคมและชมรมศิลปะต่างๆ ร้านอาหารนานาชนิด ตลาดท้องถิ่นจำลอง ด้านในมีงานจัดแสดงมากมาย ลานจัดแสดงงานนั้น สร้างคล้ายโคลอสเซียม และไฮไลท์ของที่นี่คือหอคอยนกพิราบ ซึ่งเป็นหอคอยที่เจาะรูให้นกพิราบเข้ามาอยู่อาศัย ที่รวบรวมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของกาตาร์และโลกอาหรับ สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานและนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรมตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ VILLAGGIO MALL เป็นห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ใน ASPIRE ZONE ทางฝั่งตะวันตกของเมืองโดฮาซึ่ง ตั้งอยู่บนถนน AL WAAB ระหว่าง HYATT และ SPORT CITY และมีร้านค้ากว่า 200 แห่งรวมถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ด้านในตกแต่งสไตล์อิตาลี จุดเด่นคือเพดานทั้งหมดเป็นรูปท้องฟ้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ARMANI EXCHANGE , CHARLES&KEITH , GAP , H&M , LACOSTE , SUPERDRY , TOMMY HILFIGER , TOP SHOP , VICTORIA’S SECRET , ZARA , ALDO , GEOX , HUSH PUPPIES , SWATCH , TISSOT , SKECHER , MONT BLANC ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CHAIRMEN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
ช้อปปิ้ง MALL OF QATAR - สนามบินโดฮา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ MALL OF QATAR ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกาตาร์ ด้วยพื้นที่ขนาด 1,750,000 ตารางฟุต ภายในประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนม ชั้นนำกว่า400 ร้านรวมถึงภัตตาคาร ร้านอาหารชั้นนำของโลกที่รวมอยู่ภายในห้าง ซึ่งตัวห้างตั้งอยู่ติดกับสนามกีฬาที่ใช้จัดฟุตบอลโลก 2022 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย กับร้านค้ามากมายภายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ อาทิ ABERCROMBIE&FITCH , ADIDAS , ADIDAS ORIGINAL , ARMANI EXCHANGE , AL JABER WATCHES , AL MUFTAFH JEWELLERY , BVLGARI , CALVIN KLEIN , DKNY , ESCADA , FOOT LOCKER , KIPLING , MANGO SAMSONITE ฯลฯ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่สนามบิน
18.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 826>
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.00 น. เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR 827 (08.05 น.-11.15 น.) Qatar Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR 826 (18.15 น.-05.00 น.) Qatar Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ