ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7วัน 4คืน บิน(QR)

10,693
SAVE 1,000.-
3% OFF
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7วัน 4คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ยุโรป ชมเมืองฮัลสตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมเมืองเชสกี้ คุมลอฟ เมืองมรดกโลก กรุงปร๊าก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา นำท่านชม จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต ชมมหาวิหารเซนต์วิตัส โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค สะพานชาร์ลส์ สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 เก็บภาพความสวยงามของ ปราสาทบราติสลาวา และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริ่มต้นในบริเวณเมืองนี้ด้วย ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน ชม ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 28 ม.ค. - 03 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 06 ก.พ. - 12 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 11 ก.พ. - 17 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 13 ก.พ. - 19 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 18 ก.พ. - 24 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 20 ก.พ. - 26 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 10 มี.ค. - 16 มี.ค. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 17 มี.ค. - 23 มี.ค. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 19 มี.ค. - 25 มี.ค. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 21 มี.ค. - 27 มี.ค. 606 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 24 มี.ค. - 30 มี.ค. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 26 มี.ค. - 01 เม.ย. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900
booking 28 มี.ค. - 03 เม.ย. 63 37,900 37,900 37,900 0 0 13,900

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR839 (21.05 น.-00.05 น.)

QR189 (02.50 น.-07.30 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR186 (22.15 น.-05.55 น.)

QR832 (07.05 น.-17.45 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ