ทัวร์ฝรั่งเศส แกรนด์ฝรั่งเศส เยือนกรุงปารีส 7วัน 4คืน บินการบินไทย(TG)

7,922
SAVE 2,000.-
3% OFF
ทัวร์ฝรั่งเศส แกรนด์ฝรั่งเศส เยือนกรุงปารีส 7วัน 4คืน บินการบินไทย(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ฝรั่งเศส Smart series France 7 Days เที่ยวไม่ตกเทรนด์ กับเมืองแห่งแสงสีและแฟชั่น เข้าเมืองตูร์ ชมพระราชวังเชอนงโช เยือนกรุงปารีส ชมปราสาทช็องบอร์ พระราชวังแวร์ซาย อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ 1 วันเต็ม

รหัสทัวร์:
FR_TG00007
ประเทศ:
ทัวร์ฝรั่งเศส
สายการบิน:
Thai Airways
฿69,900
฿67,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: TG930 (00.05 – 07.10 น. )
  • ขากลับ: TG931(13.40 - 05.55 (+1) น.)
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 20 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส

นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
กรุงเทพ ฯ - กรุงปารีส – ตูร์
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่มหานครปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930
07.10 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองตูร์ (Tours) เมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เชิญสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามเก่าแก่ของเมือง ที่ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโรมันมาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 1 และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง บริเวณเขตเมืองเก่าถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์จากอาคารบ้านเรือนยุคกลาง  ให้ท่านได้ชื่นชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าชม ปราสาทเชอนองโซ (Chateau de Chenonceau) หนึ่งในปราสาทแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือตัวปราสาทตั้งคร่อมบนแม่น้ำเชอ (Cher) รายล้อมด้วยสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ภายในมีแกลอรี่ ที่ใช้เป็นห้องแสดงงานศิลปะอันทรงคุณค่า ให้ท่านได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตเสมอคนในวัง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Novotel Tours Center Gare หรือเทียบเท่า
ปราสาทช็องบอร์ – กรุงปารีส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ได้เวลานำท่านท่องไปยังดินแดน ปราสาทช็องบอร์ (Chambord) ปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเหล่าปราสาทที่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำลัวร์ มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของการผสมผสานสถาปัตยกรรมที่คลาสสิค อ่อนช้อย เป็นศิลปะแบบฝรั่งเศสที่แท้ รวมกับศิลปะแบบ Renaissance ของอิตาลี 4 ด้านในปราสาทมีประติมากรรมและมีการออกแบบ ตกแต่งอย่างหรูหรา ความยิ่งใหญ่และงดงาม ประกอบกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติสุดโรแมนติก ตัวปราสาทยังเป็นต้นแบบปราสาท ของเจ้าชายอสูรในนิทาน Disney เรื่อง Beauty & The Beast อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  มุ่งหน้าสู่ มหานครแห่งแฟชั่น กรุงปารีส ( Paris )
มหานครที่มีวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก เมืองสุดโรแมนติก ที่มีมนต์เสน่ห์ ทั้งในด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ ศิลปะ ประวัติศาสตร์  มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามจากการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ เริ่มต้นกันที่ถนนชองป์เอลิเซ่ ผ่าน ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) ให้ท่านได้ถ่ายภาพเซลฟี่ประหนึ่งเซเลปที่เฉิดฉาย พร้อมชิลล์กับบรรยากาศโดยรอบ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โบสถ์แองแวลิด โรงเรียนนายร้อยทหารบก ฝั่งตรงข้ามกับหอไอเฟล ทำให้จุดชมหอไอเฟลแบบมุมกว้างที่ดีที่สุด และผ่านชมมหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) ถือเป็นมหาวิหารแห่งแรกที่สร้างในสไตล์โกธิค หนึ่งในมหาวิหารชื่อดังของโลก ที่จารึกในประวัติศาสตร์ชั้นเอกของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สวยงามทั้งภายนอก-ภายใน มีผลงานแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่า
พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปปิ้งสุดมันส์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพี ดำริสร้างขึ้นโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 30 ปีและที่นี่ยังเป็นชนวนสำคัญของการเกิดปฏิวัติครั้งสำคัญในฝรั่งเศส ทุกส่วนของพระราชวังทำด้วยหินอ่อนสีขาว มีการตกแต่งภายในอย่างวิจิตร ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนำพาท่านชมห้องต่าง ๆ ของพระราชวัง นอกจากนี้สวนด้านหลังยังยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ตัวพระราชวัง ตกแต่งด้วยรูปแบบบาโรก ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจและความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันลืมเลือน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลากลับสู่มหานครปารีส ถึงเวลาแล้วที่ขาช้อปหลายๆท่านรอคอย ณ ห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ขาช้อป การได้เข้าไปเดินเล่นในห้างนี้ก็คุ้มค่าแล้ว เพราะภายในมีการตกแต่งอย่างหรูหรา ฟู่ฟ่าสมกับเป็นห้างของชาวปารีเซียงอย่างแท้จริง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่า
อิสระท่องเที่ยว กรุงปารีส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  วันนี้จะเป็นวันที่ท่านจะได้ท่องเที่ยวเก็บตก นครปารีส สัมผัสความหรูหราอลังการของเมืองแห่งนี้ นครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำของแฟชั่น มนต์เสน่ห์อันล้นเหลือทำให้เมืองนี้ ติด 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเยือนมากที่สุด อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจของวิวเมืองปารีสในทุกมุมเมือง
  เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการท่องเที่ยวมหานครปารีสอิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำ
ที่พัก Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่า
ปารีส - กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
10.00 น. หลังจากดื่มด่ำกับความหรูหราของเมืองแล้ว ได้เวลาเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอโกล เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง
13.40 น. จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.55+1 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->