ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิส ขึ้นจุงเฟรา 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)

81,976
SAVE 2,000.-
2% OFF
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิส ขึ้นจุงเฟรา 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

Smart series Swiss 8 Days สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งรัก เยือนเมืองซูริค ต่อด้วยเมืองเบิร์น เมืองเวเว่ย์ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส มงเทรอซ์ แวะถ่ายภาพกับปราสาทชิลยง ทาซ ต่อรถไฟเข้าสู่ เมืองเซอร์แมทเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ยอดเขาโรธอน เที่ยวลูกาโน่ ดินแดนที่มีพรมแดนติดประเทศอิตาลี ต่อด้วยเมองซอนดริโอ นั้งรถไฟที่ ทิราโน่ จุดเริ่มต้นของรถไฟท่องเที่ยว BERNINA EXPRESS เก่าแก่แห่งสวิส ไปเมืองลูเซิร์น หลังคาแห่งทวีปยุโรป ไปอินเทอร์ลาเค่น กรินเดลวาลด์ ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
กรุงเทพฯ – ซูริค – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.20 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทย TG970
07.45 น. (ณ เวลาท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์) ลงสู่สนามบินเมืองซูริค เมื่อผ่านพิธีการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นรถโค้ชนำท่านวิ่งยาวเข้าสู่เมืองเบิร์น (125 กม./1 ชม.40 นาที) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มต้นจากการนำท่านชมสวนกุหลาบ (Rose Garten) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ และจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นกรุงเบิร์นได้แบบเต็มตา ชื่นชมเต็มอิ่มแล้วเดินทางต่อไปเพื่อพบกับความอลังการของ หอนาฬิกา Zeitglockenturm อีกหนึ่งจุดที่จะต้องแวะมาหยุดยืนชมและถ่ายภาพ เดิมใช้เป็นประตูเมือง จากนั้นได้เวลาที่นักช้อปมือโปรทั้งหลาย ต้องชอบช้อปปิ้งบนพื้นที่อาเขตที่มีหลังคาปกคลุม ยาวที่สุดในทวีปยุโรป ภายใต้ความขลังของตึกประวัติศาสตร์หินทรายสไตล์บาโรก ทางเดินเล่นนี้เต็มไปด้วยร้านค้าเป็นร้อย ๆ ร้าน ทั้งแบรนด์ไปจนถึงงานฝีมือ ใกล้กันนั้นมีแหล่งช้อปปิ้งและศูนย์รวมความบันเทิงที่ทันสมัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ออกเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey)  (85 กม./1 ชม.)เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐโว โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด
“ชาลี แชปลิน” ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต ชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นชาลี
แชปลิน ตั้งบริเวณด้านหน้า Food Museum โดยที่มีส้อมขนาดยักษ์ (The Fork) ตั้งอยู่ในทะเลสาบ ทำให้มีการกล่าวติดตลกว่าเป็นรูปปั้นชาลี แชปลินกำลังหิว เดินทางต่อสู่เมือง มองเทรอซ์ (Montreux) เพื่อแวะถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทชิลยง (Château de Chillon) เป็นปราสาทเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ดื่มด่ำเต็มที่แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) (140 กม./ 2 ชม.) ประตูสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Mirabeau หรือเทียบเท่า
เซอร์แมท – ยอดเขาโรธอน - อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่มในเซอร์แมท
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เป็นเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษอย่างสิ้นเชิง เพราะไม่อนุญาตให้รถยนต์หรือ ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่ง จะใช้การคมนาคมส่วนใหญ่โดยรถจากพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่ เป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิสฯ
  นำทุกท่านเดินทางสู่ยอดเขาโรธอน (Rothorn) ที่ระดับความสูง 2,346 เมตร โดย Funicular และต่อด้วย เคเบิ้ลคาร์ ทุกท่านสามารถเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของดินแดนเบอร์นิสโอเบอร์แลนด์ได้สุดลูกหูลูกตา และยังได้ไปถ่ายรูป โพสถ่ายสวยๆกับ วิวทะเลสาบ Stellisee สีเขียวอมฟ้าเบื้องล่าง โดยมียอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เป็นฉากหลังกับพื้นผิวน้ำสะท้อนเงาเป็นภาพกระจกของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สวยงาม น่าทึ่ง จนวิวนี้นำไปทำเป็นภาพโปสการ์ดเผยแพร่ไปทั่วโลก
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยง
  เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาในการพักผ่อนและถ่ายภาพของท่าน อิสระให้ท่านเพื่อเลือกใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ถ่ายภาพ เช็คอิน โพสเฟซบุ๊คหรือไลฟ์สดประหนึ่งเป็นผู้นำเทรนด์แนะนำการท่องเที่ยว หรือจะช้อปปิ้งเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมือง ไปฝากคนทางบ้าน ให้ทุกท่านได้อิสระดื่มด่ำกับอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก Hotel Mirabeau หรือเทียบเท่า
เซอร์แมท – ลูกาโน่ – ซอนดริโอ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ได้เวลาอำลาเมืองเซอร์แมท แล้วออกเดินทางระยะไกลสู่เมืองลูกาโน่ (Lugano) (190 กม./ 3 ชม.40 นาที) อิตาลีในดินแดนของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากอยู่ติดชายแดนอิตาลีโดยตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน (Lugano Lake) ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี ลูกาโนได้ชื่อว่าเมืองหลวงแห่งพันธรัฐทิซิโน (Ticino) มีบรรยากาศแบบสวิส - อิตาเลี่ยน จนได้รับการขนานนามว่า “สวิสริเวียร่า” ในฐานะเป็นเมืองตากอากาศของชาวสวิสฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังจากเติมพลังแบบเต็มอิ่ม อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบนถนนคนเดินของเมืองลูกาโน่
  สมควรแก่เวลา ออกเดินทางต่อไปยังสถานที่ถัดไปคือเมืองซอนดริโอ (Sondrio) (97 กม./ 1 ชม.50 นาที)เมืองที่เคยเป็นเมืองพักของทหารโรมันโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างขุนเขาที่รายล้อมดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Romantik grand hotel della posta sondrio หรือเทียบเท่า
ซอนดริโอ – ทิราโน่ – แซงต์ มอริทซ์ – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเค่น
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองทิราโน่(Tirano) (26 กม./ 50 นาที) จุดเริ่มต้นของรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้วที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ BRUSIO ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกระพริบตา อีกหนึ่งความประทับใจและความทรงจำในประสบการณ์ที่หาชมได้ยาก สู่จุดหมายปลายทางที่เมืองแซงต์ มอริทซ์ (St. Moritz) เพื่อมาแวะทานข้าวกับบรรยากาศดีๆ เมืองฟ้าครามน้ำใส เป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทำให้มีการเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน้ำแข็ง, บ๊อบสเลด ที่มีการแข่งในระดับเวิลด์แชมป์เปี้ยนชิพ และโอลิมปิกมาแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางกันต่อนำคณะออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucern) (220 กม./ 3 ชม.) ลูเซิร์นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวพากันมาเยือนเมืองนี้ ด้วยความเป็นเมืองที่มีความสวยงามของเทือกเขาที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองของสวิตฯ ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) ให้ทุกท่านได้อิสระเดินเยี่ยมชมเมืองและเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจในย่านเมืองเก่า นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์กของเมือง ได้แก่ สะพานไม้ชาเพล (Chapel Bridge) ที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยซ์และมีอายุยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 สะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปภายในตกแต่งด้วยภาพวาดเก่าแก่ล้ำค่ามากมาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเค่น (Interlaken) (73 กม./1 ชม. 35 นาที) เพื่อพักผ่อน
ที่พัก Hotel Seiler au Lac หรือเทียบเท่า
ค่ำ จากนั้นนำคณะเดินชมวิวเพื่อออกมารับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
อินเทอร์ลาเคน – กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำคณะออกเดินทางสู่เมืองกรินเดลวาลด์ เพื่อไปที่สถานีรถไฟ ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ Jungfrau bahhn ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนยอดเขาจุงเฟรา
  นำทุกท่านเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา จากนั้นนำท่านไปที่ Alpine Sensation” ตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีและเสียงเพลง จุดนี้จะแสดงให้เห็นภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับการบุกเบิกเพื่อท่องเที่ยวบนเขาจุงเฟรา ยังไม่พอสำหรับกิจกรรม Ice Palace ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1930  เป็นถ้ำน้ำแข็งอันสวยงาม มีการแกะสลักน้ำแข็ง สวยใสราวคริสตัล ทุกท่านจะตะลึงถึงความสวยงาม ถ่ายรูปกับตุ๊กตาสลักน้ำแข็งน่ารักๆ มากมาย และให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป และมาเสิร์ฟกันต่อด้วยความหวานของร้าน Lindt Swiss Chocolate Heaven มีห้องจัดแสดงการทำช็อคโกแลตของลินด์ท ในห้องนี้ได้จำลองครัวขนาดย่อมๆ ที่โชว์การทำช็อคโกแลต แถมยังมีภาพเสมือนจริงที่เหมือนมีพ่อครัวมาทำช็อคโกแลตให้ท่านชมอยู่ตรงหน้า
  จากนั้นกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเค่น เพื่อ อิสระช้อปปิ้งและเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Seiler au Lac หรือเทียบเท่า
ซูริค – กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานซูริค เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง
13.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.30 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG970 (01.20 – 07.45 น. ) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG971(13.30 – 05.30 น. ) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ