ทัวร์เกาหลี Autumn Seoul Seoul 5วัน 3คืน บิน(LJ)

5,686
SAVE 800.-
5% OFF
ทัวร์เกาหลี Autumn Seoul Seoul 5วัน 3คืน บิน(LJ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์เกาหลี ชมวิวบน สะพาน Gamaksan Suspension Bridge สัมผัสบรรยากาศ สุดฟิน Jingwansa Temple ปักหมุด หมู่บ้านโบราณ Eunpyeong Hanok Village ถ่ายรูปเนินคอสมอสบานๆ ใจกลาง Olympic Park ท่องอาณาจักร Lotte World เเละ Lotte Aquarium ช้อปปิ้งจุใจ ที่ตลาดเมียงดง เเละ ตลาดฮงแด

รหัสทัวร์:
KR_LJ00091
ประเทศ:
ทัวร์เกาหลี
สายการบิน:
Jin Air
฿14,888
฿14,088
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: LJ004 (22.25 – 05.40+1 น.)
  • ขากลับ: LJ003 ( 17.10 – 21.10 น.)
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 15 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
เวลา รายการท่องเที่ยว
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า ... เคาน์เตอร์ ... สายการบิน Jin Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
22.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ004
อินชอน - สะพานแขวนคัมอักซาน - วัดจินกวานซา - หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ002
05.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่ เมืองพาจู จังหวัดคยองกีโด ชมวิว สะพานแขวนคัมอักซาน Gamaksan Suspension Bridge สะพานแขวนที่ทอดยาว 150 เมตรข้ามหุบเขา Silmari สะพานแขวนคัมอักซานได้แรงบันดาลใจจากการสร้าง โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการของสะพานว่า Gloucester Heroes Bridge ซึ่งก็คือกองพันที่ 1 แห่งกองทหารรักษาการณ์ Gloucester แห่งกองทัพอังกฤษที่ต่อสู้ในสงครามเกาหลี พร้อมด้วยกลุ่ม Mortar Platoon ที่ 170 กองพันที่ 1 ต่อสู้กับฝ่ายของกองทัพคอมมิวนิสต์ประเทศจีน สะพานนี้จึงเปรียบเสมือนการระลึกถึงความเสียสละของพวกเขาที่ทางประเทศเกาหลีใต้จะไม่มีวันลืม เดินทางสู่ วัดจินกวาน Jingwansa Temple ซากรุงโซล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงโซล เป็น 1 ใน 4 วัดสำคัญประจำกรุงโซล สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยกษัตริย์เซจง ทรงได้สร้างห้องสมุดขงจื๊อขึ้นมาแต่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามเกาหลี ต่อมาได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นอาคารในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าเเก่ เเละมีบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นอย่างมาก เพราะเเวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติบุคฮันซานอีกด้วย ถือว่าเป็นอีกจุดท่องเที่ยวที่น่ามาชมอีกเเห่งหนึ่ง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี)
  เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง Eunpyeong Hanok Village เป็นหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่มีภูเขาโอบล้อม บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม เงียบสงบ ภายในหมู่บ้านมีคาเฟ่ในสไตส์ฮันอก ทั้งแบบดั้งเดิมและผสมผสานสมัยใหม่อย่างลงตัว สามารถเดินได้เพลินๆสบายๆ มีร้านอาหาร คาเฟ่ เก๋ๆสวยๆ และยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกด้วย
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู BBQ Buffet ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี)
ที่พัก Galaxy Hotel หรือเทียบเท่า
Cosmetic Center - ท่องอาณาจักรล๊อตเต้ (Lotte World + Aquarium) - ตลาดฮงแด
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ Cosmetic Center ท่านสามารถ ชมการสาธิตวิธีใช้เครื่องสำอางเคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสำอางยอดนิยมของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิ หน้ากาก Led ช่วยลด ฝ้า กระ, Dewins ครีมหอยทาก, Aloevera Gel, Dr.Rojukiss, โบท็อก เป็นต้น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ Lotte World เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ที่นี่มีทั้งสวนสนุกในร่ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน Seokchon Lake โดยสัญลักษณ์หรือมาสคอตประจำสวนสนุกแห่งนี้คือคู่รักแรคคูนที่ชื่อ Lotty และ Lorry นั่นเอง
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
  ให้ท่านได้เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Lottte World Aquarium ที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เป็นของสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดตามแม่น้ำ ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสัตว์ในเขตร้อนเป็นหลัก โซนที่สามคือ Amazon River ในโซนนี้ก็จะมีปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของโซนนี้คือสิงโตทะเลที่ว่ายน้ำไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้ โซนต่อไป โซนที่ 6 ซึ่งมีดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอลทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น้ำตามแนวประการังให้ได้ดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะได้สัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เกี่ยวกับเพนกวิ้น ท่านจะได้เพลินเพลินกันไปโลกใต้ท้องทะเลอย่างแน่นอน
ช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ย่าน ฮงแด Hongdae เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณ ด้านหน้าของมหาวิทยาลัย ฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมทัค ไก่ผัดกับวุ้นเส้นซอสดำ)
ที่พัก Galaxy Hotel หรือเทียบเท่า
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - ดิวตี้ฟรี - N Seoul Tower - เมียงดง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางไปชม ศูนย์โสม Ginseng หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ศูนย์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง Herb Red Pine Shop นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free ที่นี่มีสินค้าชั้นนำ ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู บิบิมบับ)
  อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นที่ หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower ตั้งอยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) อิสระช้อปปิ้งย่าน เมียงดง Myeongdong สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบ
เย็น อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Galaxy Hotel หรือเทียบเท่า
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - พลอยอเมทิส - Olympic Park - Supermarket
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
  นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู Herb (Hergaenamu) Shop ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส Amethyst Shop แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ นำท่านเดินทางสู่ Olympic Park นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวกรุงโซล เเละเป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจมาเที่ยวชมความสวยงาม ทั้งธรรมชาติที่ถูกจัดเรียงอย่างสวยงาม และยังเป็นจุดที่สวยอีกแห่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่นี่ก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนที่น่าสนใจ เช่น เนินดอกคอสมอส สีเหลืองอร่าม เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพ , Rose Garden สวนกุหลาบหลากพันธุ์หลากสีสัน ที่มีมากถึง 146 สายพันธุ์, แลนด์มาร์ค Olympic Park อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด คือ One tree Hill ด้วยเอกลักษณ์ของสวนสีเขียว ที่มีต้นไม้ตั้งตระหง่านโดเดี่ยว ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นที่นิยม ด้วยความแปลก นิยมมาถ่ายรูป ถ่าย MV **หากไม่สามารถชมสวนโอลิมปาร์คได้ทางบริษัทจะปรับโปรแกรมเป็น Gimpo outlet แทน** จากนั้นให้อิสระทุกท่านช้อปปิ้ง Gimpo Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี)
  หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยาน อินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อสินค้าของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน Supermarket ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก
17.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ003 / LJ001
21.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->