ทัวร์อุทัยธานี อ่างทอง วัดถ้ำเขาวง วัดขุนอินทประมูล 2วัน 1คืน

12,732
ทัวร์อุทัยธานี อ่างทอง วัดถ้ำเขาวง วัดขุนอินทประมูล 2วัน 1คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์อุทัยธานี ทัวอ่างทอง ลอดอุโมงค์ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทยท่านจะได้พบกับความสวยงามแปลกตาที่ธรรมชาติสร้างขึ้น และเราจะได้พบเห็นเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพู นำคณะเข้าชม วิหารแก้ว 100 เมตร ณ. วัดจันทราราม วัดท่าซุง สู่วัดขุนอินทประมูล วัดขุนอินทประมูลเป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง ซึ่งนับเป็นพระนอน หรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง สักการะขอพรหลวงพ่อใหญ่ หรือ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หลวงพ่อใหญ่ หรือ "พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อุทัยธานี

กรุงเทพฯ - อุทัยธานี - วัดถ้ำเขาวง - วัดผาทั่ง - ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่งหุบป่าตาด - เขาสะแกกรัง - วัดสังกัสรัตนคีรี - แม่น้ำสะแกกรัง - ถนนคนเดินตรอกโรงยา
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 อกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
  แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร
09.00 น. เดินทางถึงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
  นำท่านเดินทางสู่ธรรมสถานถ้ำเขาวง หรือวัดถ้ำเขาวงซึ่งมีรูปทรงแบบเรือนไทยเป็นอาคาร อเนกประสงค์มีทุกสิ่งครบถ้วนอยู่ในเรือนไทยหลังนี้ทั้งวิหารกุฏิและโบสถ์สร้างด้วยไม้สักหากมอง โดยผิวเผินแล้วจะแยกแทบไม่ออกเลยว่านี่คือวัดถ้าไม่เข้ามาชมด้านใน นำท่านเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อโตณวัดผาทั่ง ซึ่งสร้างด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าของศิษย์หลวงพ่อโตพรหมรังสีองค์พระสูง 52 ม. และมีขนาดหน้าตักกว้าง 23 ม.
  แวะชมและเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือณศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่งศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง มีลายผ้าทอที่มีลวดลายสวยงามสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษมีทั้งผ้าไหมและฝ้ายที่ได้มาจากธรรมชาตินำมาร้อยเรียงเป็นเส้นสายถักทอด้วยความประณีตจนเกิดมาเป็นลวดลายที่สวยงามคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วศิลปะที่ละเอียดและงดงามบนผืนผ้าที่ได้รับรางวัลจากUNESCO ของชาวลาวครั่งลาวเวียงที่อพยพมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชมาเป็นชนพื้นเมืองบ้านไร่
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
  นำคณะเดินทางไปลอดอุโมงค์ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทยท่านจะได้พบกับความสวยงามแปลกตาที่ธรรมชาติสร้างขึ้น และเราจะได้พบเห็นเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพู ที่หุบป่าตาดONE IN UNSEEN THAILAND (ควรเตรียมไฟฉายส่วนตัว)
16.00 น. เดินทางเข้าที่พัก ณ สีสันสไมล์รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันในตัวเมือง จ.อุทัยธานี
17.00 น. นำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เขาสะแกกรังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองของจังหวัดอุทัยธานีได้โดยรอบ สามารถนำรถยนต์ขึ้นมาได้โดยไม่ต้องออกแรงมากก็ได้เห็นภาพวิวของเมืองอุทัยฯ ที่สวยงามแล้ว อีกทั้งเป็นที่ตั้งของ วัดสังกัสรัตนคีรีอีกด้วย จากนั้นนำชม แม่น้ำสะแกกรังชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำสะแกกรัง ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยการใช้เรือนแพเป็นที่อยู่อาศัย และดำรงชีพอยู่คู่กับสายน้ำแห่งนี้ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่บางคนอาจจะต้องแอบอิจฉาในความชิลล์สบายๆ ของคนที่นี่
18.30 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม ถนนคนเดินตรอกโรงยาอยู่ใจกลางเมืองอุทัยธานี ซึ่งจะมีจัดกันในวันเสาร์-อาทิตย์ สืบสานเรื่องราวของ "ซิเกี๋ยกั้ง" ชุมชนค้าขายของชาวจีนมาแต่โบราณ นับเป็นสีสันอันน่ารักที่ปลุกเมืองอุทัยธานีให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วัดท่าซุง - วัดขุนอินทประมูล - วัดม่วง - วัดป่าโมกวรวิหาร - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.00 น. ตื่นเช้ารับอรุณ เดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำคณะเดินทางสู่ วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) วัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในจังหวัดอุทัยธานี วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) เนื่องด้วยมีทั้งมหาวิหารแก้วที่ ยาวกว่า 100 เมตรและปราสาททองอันสวยงาม อีกทั้งยังเคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หากมาเที่ยวอุทัยธานีแล้วไม่ได้มาวัดนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงจังหวัดอุทัยธานีเลยทีเดียว นำคณะเข้าชม วิหารแก้ว 100 เมตร (จำลองเมืองสวรรค์ในเมืองมนุษย์) บูชาสรีระรังคารพระสุธรรมเถระ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ด้วยพานเงิน-ทอง กราบพระพุทธชินราช (นั่งรถในเขตเสียค่าบริการท่านละ 5 บาท) กราบพระองค์ปฐม พระสูง 30 ศอก มหาเจดีย์ทองคำที่สวยงามและยิ่งใหญ่
10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.อ่างทองนำท่านไหว้พระ ณ วัดขุนอินทประมูล วัดขุนอินทประมูลเป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง ซึ่งนับเป็นพระนอน หรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ พระนอนที่วัดบางพลีใหญ่กลาง จ. สมุทรปราการ
  นำท่านเดินทางไปยัง วัดม่วง เพื่อสักการะขอพรหลวงพ่อใหญ่ หรือ "พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” หลวงพ่อใหญ่ หรือ "พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ”พระนามนี้หลวงพ่อเกษมตั้งใจสร้างองค์พระนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 คณะลูกศิษย์หลวงพ่อเกษม ได้พร้อมใจรวมพลังช่วยกันสร้างร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจนการก่อสร้างองค์พระได้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 มีระยะเวลาการก่อสร้างรวมประมาณ 16 ปี
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าโมกวรวิหารอีกหนึ่งวัดขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทอง วัดป่าโมกวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย สันนิษฐานว่า สร้างใน สมัยสุโขทัยมีประวัติความ เป็นมาน่าอัศจรรย์ เล่าขานมาว่าได้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัดราษฎรบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับองค์พระพุทธไสยาสน์ว่าเป็น พระพุทธรูปพูดได้โดยมีการจารึก โดยผู้บันทึกก็คือ พระครูปาโมกข์มุนี เจ้าอาวาสวัดป่าโมก พระพุทธไสยาสน์องค์นี้มีความเก่าแก่คู่กันมากับวัด มีขนาดใหญ่โต และงดงามมาก
  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ท่านได้รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านขาย ของฝากระหว่างเดินทาง
20.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์อุทัยธานี


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) Van
เที่ยวบิน(ขากลับ) Van

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 0 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 4 มื้อ