ทัวร์กาญจนบุรี ออนเซน สังขละบุรี พม่า 3วัน 2คืน

716
ทัวร์กาญจนบุรี ออนเซน สังขละบุรี พม่า 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์กาญจนบุรี ชม อุโบสถสำเภาแก้วร้อยล้านหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ วัดหินแท่นลำภาชี กราบนมัสการหลวงพ่อทันใจ สู่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวแห่งใหม่ที่จำลองเมืองโบราณในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่ 5 สู่วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตมะ) ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาด ณ วัดเสาร้อยต้นประเทศพม่า ช้อปปิ้งตลาดพญาตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดน ที่มีสินค้าของพม่าจำหน่าย ให้เวลาท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี

กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - วัดหินแท่นลำภาชี - เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 - ออนเซน
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7
  นำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
  แวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง
09.00 น. เดินทางถึง จ.กาญจนบุรี
  นำคณะทัวร์เดินทางสู่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี นำท่านชม อุโบสถสำเภาแก้วร้อยล้านหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ วัดหินแท่นลำภาชี กราบนมัสการหลวงพ่อทันใจซึ่งถูกตั้งทิ้งไว้กลางแจ้งอยู่ระยะหนึ่ง ไม่มีการสร้างวิหารครอบอย่างที่เห็นทุกวันนี้ แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์มีคนมากราบไหว้อย่างต่อเนื่อง มีอยู่หลายครั้งที่ผู้มากราบไหว้ประสบความสำเร็จเรื่องโชคลาภจึงมาสร้างวิหารครอบถวายในภายหลัง อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวแห่งใหม่ที่จำลองเมืองโบราณในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่ 5 มาไว้ที่นี่ อีกทั้งยังมีการให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย อิสระให้ท่านเที่ยวชม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ไม่รวมบัตรเข้าชม ค่าเปลี่ยนชุดไทย และแลกเงินสำหรับใช้จ่ายในเมืองมัลลิกา รศ.124)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร (อาหารเซ็ทโต๊ะ)
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ ริเวอร์แคววิลเลจแอนด์ออนเซ็น รีสอร์ท
14.00 น. เดินทางถึง ริเวอร์แคววิลเลจแอนด์ออนเซ็น รีสอร์ท เช็คอิน เก็บสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นอิสระกับกิจกรรมภายในรีสอร์ทมากมายเช่น สระว่ายน้ำ 4 สระ, Walk Rally, นวดแผนโบราณ และแช่น้ำร้อนที่ Rock Valley Hot Spring ตามอัธยาศัย (ค่ากิจกรรมไม่รวมอยู่ในแพคเกจ ยกเว้นออนเซน)
18.30 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (อาหารเซ็ทโต๊ะ) ท่ามกลางบรรยากาศ สายน้ำ ขุนเขา หลังอาหารเชิญพักผ่อน ดื่มด่ำกับธรรมชาติตามอัธยาศัย
ริเวอร์แคววิลเลจ&ออนเซน - อ.สังขละบุรี - วัดวังวิเวการาม - เจดีย์พุทธคยา - ด่านเจดีย์สามองค์ - พม่า - วัดเสาร์ร้อยต้น - วัดเจดีย์ทอง - ตลาดพญาตองซู - ดิวตี้ฟรี - โบสถ์จมน้ำ (เมืองบาดาล) - สะพานมอญ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (บุฟเฟ่) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
08.30 น. เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ เตรียมตัวออกเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี
10.30 น. เดินทางถึง อ.สังขละบุรี นำท่านเดินทางไปยัง วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตมะ) ไหว้พระเพื่อเป็น สิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยัง เจดีย์พุทธคยา เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร (อาหารเซ็ทโต๊ะ)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นด่านชายแดนไทย-พม่า และเป็นตลาดชายแดน ที่มีสินค้า ของพม่าจำหน่าย ดำเนินการเรื่องเอกสารผ่านแดน นำท่านเดินทางสู่ ประเทศพม่า
  นำท่านสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาด ณ วัดเสาร้อยต้น ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ด่านเจดีย์สามองค์ ประมาณ 5 กม. ในเขตประเทศพม่า เป็นวัดเดิมที่หลวงพ่ออุตตมะ ท่านเคยมาจำพรรษาและสร้างไว้ โดยจุดเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่เสาที่ทำจากไม้แดง นับร้อยต้น ทำให้วัดมีชื่อเสียง วัดมีทั้งหมด 3 ชั้น และชั้นบนสุดนั้นห้ามผู้หญิงขึ้น บริเวณด้านหลังวัด มีพระพุทธรูปประทับบนดอกบัว พร้อมพระอรหันต์จำนวน 120 รูป ที่ตั้งแถวทอดยาวไปยังภูเขา โดยทางเจ้าอาวาสวัดเสาร้อย ตั้งใจจะสร้างพระพุทธรูปให้ครบ 500 รูป
  นำท่านชม วัดเจดีย์ทอง หรือ วัดทองคำ ตั้งอยู่บนเนินเขา ไม่ห่างจากวัดเสาร้อยต้น สามารถขับรถขึ้นไปถึงบริเวณเจดีย์ได้ องค์เจดีย์มีขนาดไม่ใหญ่มาก สีทองอร่าม ฐานทรงเหลี่ยม ด้านบนทรงระฆัง รูปทรงคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง รอบองค์เจดีย์มีซุ้มประดิษฐานพระพม่า จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองพญาตองซู และฝั่งไทย ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามจุดต่างๆ พอสมควร
  นำท่านเดินทางต่อไปยัง ตลาดพญาตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดน ที่มีสินค้าของพม่าจำหน่าย ให้เวลาท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก สวนแมกไม้รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
16.30 น. นำท่าน ล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) ซึ่งท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นและต้องถูกทิ้งล้างให้จมน้ำมากว่ายี่สิบปี เก็บภาพความประทับใจพอสมควรแล้วนั่งเรือกลับ เพื่อเดินทางไปที่ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) ให้ท่านชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบันทึกความทรงจำด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน ณ.จุดต่างๆ ตามต้องการ หลังจากนั้นรอชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ริมฝั่งแม่น้ำซองกาเลีย
18.30 น. บริการอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร (อาหารเซ็ทโต๊ะ)
  หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์กาญจนบุรี


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) Van
เที่ยวบิน(ขากลับ) Van

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 0 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ