ทัวร์เชียงราย Wat Rong Khun Light Fest 5วัน 3คืน

20,196
ทัวร์เชียงราย Wat Rong Khun Light Fest 5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์เชียงราย สู่ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย เยือนวัดร่องเสือเต้น มีความโดดเด่นด้วย พระอุโบสถโทนสีฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม พร้อมชมงาน “วัดร่องขุ่น Light Fest ปฐมบท” ความมหัศจรรย์งดงามและยิ่งใหญ่เพื่อศักดิ์ศรีของชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2562 เดือนเล่นเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่และมีมานานหลายปีแล้ว

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เชียงราย

กรุงเทพฯ - จ.เชียงราย
เวลา รายการท่องเที่ยว
19.00 น. จุดนัดพบ : ปั้ม ปตท.วิภาวดีรังสิต (ตรงข้าม ม.หอการค้า) ..... เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ จ.เชียงราย
19.30 น. พร้อมออกเดินทาง ล้อหมุน !! พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารค่ำบนรถ อาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม (มื้อที่ 1)
เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้ว
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.00 น เดินทางถึง จ.เชียงราย แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง อาทิเช่น เรื่องรักออกอากาศเรื่องแววมยุรา ทางช่อง 3 และเรื่องชิงนาง ทางช่อง 7 นอกจากนี้ยังมีโฆษณาต่างๆ ทั้งรายการทีวี หลายรายการที่มาถ่ายทำที่ ไร่ชาฉุยฟ่ง จึงทำให้ ไร่ชาฉุยฟ่ง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ตัวจังหวัดเชียงราย
09.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สถานที่รวบรวมจิตรกรรม ปฏิมากรรม ของอ.ถวัลย์ ดัชนี สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียน และ ด้านปฏิมากรรม หลายชิ้น ลักษณะ ของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” และยังเป็นสีที่ อ. ถวัลย์ โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น นำท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ที่สวยงาม ตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ "พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ สาเหตุ ที่เจดีย์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อว่า พบโชคธรรม เจดีย์ เนื่องด้วยวัดห้วยปลากั้งแห่งนี้เป็นวัดร้างมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ทราบประวัติการสร้าง แน่ชัด ต่อมา พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ได้บูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นจำนวนมากจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวเชียงรายอีกครั้ง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
  นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น มีความโดดเด่นด้วย พระอุโบสถโทนสีฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม มีความวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ถือเป็นวัดเด่นแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ด้านหน้าทางขึ้นพระอุโบสถมีงานปูนปั้นรูปพญานาคคู่ตัวใหญ่ศิลปะไทยประยุกต์ นอกจากนี้งานปูนปั้นโดยรอบพระอุโบสถ ก็ทำได้อย่างสวยงามในผลงานระดับพรีเมี่ยม ทำให้วัดร่องเสือเต้นแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามกันเป็นจำนวนมาก ศิลปะที่ใช้ก่อสร้างวัดร่องเสือเต้นเรียกว่าเป็นศิลปะประยุกต์ ซึ่ง "สล่านก" ช่างผู้ดำเนินการสร้าง ได้ศึกษาร่ำเรียนมาตั้งแต่อยู่กับอาจารย์เฉลิมชัย และเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่น โดยจะสังเกตเห็นได้จากลวดลายต่างๆ ที่พลิ้วไหวนั้น ล้วนแต่เรียนรู้มาจากผลงานของอาจารย์ แต่ของอาจารย์เฉลิมชัยจะใช้โทนสีขาวและมีการใช้กระจก แต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้โทนสีฟ้าแทน เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของตัวเมืองเชียงราย เชียงรายแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ถูกค้นพบพระหยก หรือองค์พระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือถึงพุทธลักษณะอันงดงาม โดยตามประวัติกล่าวไว้ว่า ในรัชสมัยของพญาสามฝั่งแกน กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย ได้เกิดเหตุการณ์สายฟ้าฟาดผ่าลงมาที่เจดีย์ร้างองค์หนึ่งกลางเมืองเชียงราย เมื่อเจดีย์แตกร้าวทำให้พบองค์พระพุทธรูปปูนปั้น อยู่ภายใน ต่อมาเปลือกปูนกะเทาะออก ได้สังเกตเห็นหยกเขียวอยู่ภายใน เมื่อกระเกาะปูนออกจนหมด ทำให้ค้นพบองค์พระพุทธรูปหยก ซึ่งเรียกนามต่อกันมาว่า “พระแก้วมรกต” จากนั้นได้เกิดเหตุการณ์เคลื่อนย้ายและช่วงชิงกันต่างๆ นานาเรื่องราวมากมาย จนสุดท้ายได้มาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตน ศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว กรุงเทพมหานครจวบจนกระทั่งปัจจุบัน จุดเด่นของวัดพระแก้วคือการได้เยี่ยมชม "โฮง หลวงแสงแก้ว" มีลักษณะเป็นอาคารทรงล้านนาประยุกต์ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญ เช่น พระ พุทธสิหิงค์จำลอง รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย นับเป็นจุดที่น่าสนใจและต้องพลาดโดยเด็ดขาด เพราะที่นี่ได้รวบรวมของสำคัญ ของล้ำค่า และของโบราณทางพุทธศาสนาล้านนาเอาไว้มากมาย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก M Resident & Hotel หรือเทียบเท่
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
  นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ...
  ***ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายรำลึก จะมีทุกวันเสาร์ บริเวณถนนธนาลัยสุดสาย ใจกลางเมืองเชียงราย ถนนคนเดินที่นี่ถือว่าคึกคักสุดๆ เพราะเต็มไปด้วยสินค้าแฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้านของพื้นเมือง ของที่ระลึกวางขายมากมายยาวเหยียด และไฮไลท์ของที่นี่ไม่เหมือนใคร คือ จะมีลานไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวมาเต้นรำวงกัน ซึ่งเราจะเห็นคนเฒ่า คนแก่ มาเต้น ดูแล้วชวนให้นึกถึงวันวานเสียจริง เปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 24.00น (เฉพาะวันเสาร์)
วัดแสงแก้วโพธิญาณ - วัดพระธาตุแม่เจดีย์ - เชียงใหม่ - พระธาตุดอยคำ - ขันโตกสิบสองปันนา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 7) หลังอาหาร เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ พุทธสถานที่สำคัญแห่งยุคที่เกิดขึ้นใหม่ในดินแดนล้านนาแห่งนี้ เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านป่าตึงและพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนั้นจวบจนปัจจุบัน ความหมายของชื่อ วัดแสงแก้วโพธิญาณคำว่า “แสงแก้ว” หมายถึงแสงอันสว่างไสวราวกับดวงแก้วที่เปล่งประกายออกจากดอกบัว และสัญลักษณ์ดอกบัวที่พบในนิมิตก็อุปมาได้ดั่ง “พระโพธิญาณ” อันเป็นความรู้แจ้งสูงสุด นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เจดีย์ สักการะพระธาตุ ชม “พิพิธภัณฑ์พระ” ตั้งอยู่บนยอดดอย แม่เจดีย์ เป็นวัดเก่าแก่โบราณของอำเภอเวียงป่าเป้า เคยถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานานกว่า 974 ปี โดยสืบทราบว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1583 โดยพระเจ้าอโนมารธามังช่อ กษัตริย์พม่า ต่อมาจึงมีพระสงฆ์พำนัก และได้ขอพระราชทานวิสูงคามสีมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2531 ทางคณะสงฆ์พร้อมคณะกรรมการโดยมีพระไพบูลย์ พัฒนาภิรักษ์ ได้นำพระสงฆ์สามเณร และญาติโยมร่วมกับบูรณะ ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมองค์พระเจดีย์ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง และได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก จึงได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นอีกเพิ่มหนึ่งองค์เพิ่มบรรจุองค์พระธาตุ วัดพระธาตุแม่เจดีย์ มีจุดเด่นเป็น “พิพิธภัณฑ์พระ” ที่ได้รับการจัดสร้างโดยท่านเจ้าอาวาส เพื่อรวบรวมพระเครื่อง พระบูชาหลากหลายรุ่น และวัตถุโบราณต่างๆ ที่ขุดได้จากกรุวัดน้อยซึ่งเป็นวัดร้าง อีกส่วนหนึ่งเป็นของสะสมของท่านพระครูและญาติโยมนำมาบริจาค เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ ขอพรพระทันใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม่
  ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งใน จังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณ ดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอย คำยังมีลานชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดั่งสวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึ่ง นอกจากที่ลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว งดงามยิ่งนัก
16.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าสู่ ที่พัก Holiday Garden Hotel หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ สิปสองปันนาขันโตก (มื้อที่ 9)
  นำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  ***เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่และมีมานานหลายปีแล้ว ที่นี่มีขายสินค้าหลากหลายตลอดสองข้างทาง เช่น สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า เครื่องเงิน ภาพวาด รองเท้า ผ้า กระเป๋าเดินทาง ของที่ระลึก ส่วนของกินมีร้านอาหารนานาชาติมากมาย มีศูนย์อาหาร มีลานเบียร์ มีลานงานแสดง มีบริการนวด สปา เป็นต้น เปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 24.00น (เปิดทุกวัน)
วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 10) หลังอาหาร เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์ ่
08.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้ แม้ถึงบ้านประตู - หน้าต่าง ทุกบาน วิหารพระโขงเขียว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง พระนามเต็มของ พระเขียว คือ พระพุทธอัญญรัตน มหานทีศรีหริภุญชัย ซึ่งเหมือนพระพุทธศีศากยโคดม องค์ปัจจุบัน และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ด้านล่างพระโขงเขียว คือ พระพุทธเมตไตรจำลองมาจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตรมะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุหริภุญชัยมหาวิหาร สักการะพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนา ตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 11)
  นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน อิสระอาหารเย็น
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) Van
เที่ยวบิน(ขากลับ) Van

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 0 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ