ทัวร์รัสเซีย ตะลุยทะเลสาบ ไบคาล 6วัน 4คืน บิน(S7)

346
SAVE 2,000.-
4% OFF
ทัวร์รัสเซีย ตะลุยทะเลสาบ ไบคาล 6วัน 4คืน บิน(S7)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

การเดินทางและ สิ่งอำนวยความสะดวก

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์รัสเซีย ตะลุยทะเลสาบ ไบคาล นั่งสุนัขลากเลื่อน นั่งกระเช้า (Chair Lift) ชมทัศนียภาพทะเลสาบไบคาล ชมหินสามพี่น้องหรือ THREE BROTHER ROCK


สายการบิน

สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Siberia Airlines S7 762 (16.35 น.-23.45 น.) S7 761 (10.10 น.-15.35 น.) สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 12 มี.ค. - 17 มี.ค. 63 45,900
43,900
45,900
43,900
45,900
43,900
0 0 0

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์รัสเซีย

กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์ (รัสเซีย)
เวลา รายการท่องเที่ยว
14.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญท่านรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
16.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 762 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง
23.45 น. ถึงสนามบินอิรคุตสก์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมืองอิรคุตสก์
ที่พัก RUS HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
อิรคุตสก์ - ลิสต์เวียนกา
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสต์เวียนกา อยู่ห่างจากอิรคุตสก์ ประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล
10.00 - 11.00 น. เล่นสุนัขลากเลื่อน ท่านจะได้โลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
11.20 - 12.20 น. นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทะเลสาปแห่งเดียวในรัสเซียเพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ที่นี่ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ การจัดแสดงพืชและสัตว์หายากของไบคาล อีกทั้งชมความน่ารักของแมวน้ำไบคาล
12.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดรีมไบคาล
13.40 - 14.30 น. เดินทางกลับอิรคุตสก์
15.30 - 17.30 น. นำชมเมืองอิรคุตสก์ สมญานาม Paris of Siberia ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำแองการา เป็นหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในไซบีเรีย เมืองนี้ก่อตั้งในปี 1661 เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำและขนสัตว์ ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองในปี 1686 ชมสถานที่น่าสนใจภายในตัวเมือง อาทิ “ย่าน 130” ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18 “ถนนคาร์ล มาร์กซ์” ที่รายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19 “อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ผู้ดำริให้สร้างทางรถไฟประวัติศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย และช้อปปิ้งสินค้ากันหนาวราคาถูก ที่เมืองนี้สินค้ากันหนาวแบรนด์ดังอย่างเช่น โคลัมเบีย นอร์ทเฟส จะถูกกว่าเมืองไทยมาก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก RUS HOTEL IRKUTSK**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
อิรคุตสก์ - เกาะโอลคอล
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. นำท่านเดินทางไปยังเกาะโอคอลด้วยรถตู้ปรับอากาศ 18 ที่นั่ง เกาะโอลคอล เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล อยู่ห่างจากอิรคุตสก์ 270 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 18.00 น. เปลี่ยนรถจากรถตู้ 18 ที่นั่งเป็นรถตู้รัสเซีย UAZ ที่สามารถวิ่งบนน้ำแข็งได้ รถตู้ UAZ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Buchanka เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 1941 ในสมัยสงครามโลก จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการผลิตอยู่เพราะยึดสโลแกนว่า “ทำไมต้องคิดค้นสิ่งใหม่ในเมื่อสิ่งเก่ายังทำงานได้ดีอยู่” ใช้รถตู้ UAZ จำนวน 2 คัน นั่งคันละ6 ท่าน เริ่มทัวร์เกาะใต้ หมู่เกาะโอกอย Ogoy Island ซึ่งอยู่ระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะโอลคอล เกาะนี้เป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์แบบฑิเบตสูงเพียง 8 เมตร ประดิษฐานบนเกาะตั้งแต่ปี 2005 เพื่อสักการะบูชา
นำท่านชม แหลมคอร์กอย ทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการพบซากกำแพงหินโบราณ ที่สันนิษฐานว่าอาจเคยใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกในอดีต หลังจากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปจุดสวย ๆ หลายจุด เช่น ถ้ำ น้ำตกที่เกิดจากธารน้ำแข็งซึ่งในแต่ละปีจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ความหนาวเย็น และสายลม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่หมู่บ้าน Khuzhir
ที่พัก หมู่บ้าน Khuzhir
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
ทัวร์เกาะเหนือแหลมโคบอย
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง “แหลมโคบอย” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอล โดยระหว่างทางต้องผ่านทะเลสาบน้ำแข็ง ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของผืนน้ำแข็งสีฟ้าแวววาวซึ่งเป็นที่โด่งดังในช่วงฤดูหนาว ถ่ายรูปกับน้ำแข็งรูปทรงแปลกตาสีฟ้า สีส้มตามการสะท้อนแสงแดดและท้องฟ้า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก
13.00 - 17.00 น. นำท่านชมหินสามพี่น้องหรือ THREE BROTHER ROCK ตำนานท้องถิ่นกล่าวว่ามีพี่น้องสามตนซึ่งเป็นนกอินทรี พวกเขาจะบินเหนือเกาะและเพลิดเพลินไปกับท้องฟ้า ครั้งหนึ่งเขาผิดคำสาบาทที่ให้ไว้กับพ่อ เขากินซากสัตว์ที่ตายแล้วเขาจึงถูกสาปให้เป็นหิน แวะถ่ายภาพตามจุดต่าง ๆ ถ่ายรูปฟองอากาศแข็งตัว ลายน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งรูปทรงแปลกตา รวมถึงบริเวณถ้ำน้อยใหญ่ที่รายล้อมอาณาบริเวณด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ปั่นจักรยานบนน้ำแข็ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 - 12.00 น. ปั่นจักรยานไปยัง แหลมบูร์คาน หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของไบคาล เป็นที่ตั้งของโขดหินชามาน (Shaman Rock)สถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีสื่อวิญญาณ ตามความเชื่อของชาวไบคาลก่อนการเผยแพร่ศาสนาพุทธจากฑิเบตมายังบริเวณนี้ หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่คอยคุ้มครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจากการออกเรือ นอกจากนี้ยังมีไบคาล สปิริต (Baikal Spirit) หรือแท่งไม้ปลายแหลมผูกผ้าสี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานความเชื่อของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND OF LAKE BAIKAL แล้วลงไปปั่นในทะเลสาบไบคาล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารของโรงแรม
14.00 น. ออกเดินทางกลับอิรคุตสก์
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
อิรคุตสก์ - กรุงเทพ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. นำท่านไปสนามบินอิรคุตสก์
10.10 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ สายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ ที่ยวบิน S7 761
15.35 น. นำท่านกลับถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับทัวร์รัสเซีย บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์รัสเซีย


กรุณาเลือกวันเดินทาง

-->