ทัวร์เกาหลีULTRA PREMIUM FUN 5วัน 3คืน บิน(KE)

1,591
SAVE 500.-
2% OFF
ทัวร์เกาหลีULTRA PREMIUM FUN 5วัน 3คืน บิน(KE)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สัมผัสประสบการณ์ขับรถ Gangwha Luge สุดมันส์ (ลูจ หรือที่คนเกาหลีเรียกว่า รูจี้ ) เป็นสนามที่เส้นทางยาวกว่า 1.8 กม. การไปยังจุดปล่อยตัวนั้น เนื่องจากเราต้องขับรถลูจลงมาจากยอดเขา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 05 ส.ค. - 09 ส.ค. 63 24,900 24,900 24,900 5,500 0 5,500
booking 02 ก.ย. - 06 ก.ย. 63 24,900 24,900 24,900 5,500 0 5,500
booking 07 ต.ค. - 11 ต.ค. 63 24,900
24,400
24,900
24,400
24,900
24,400
5,500 0 5,500

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ )
เวลา รายการท่องเที่ยว
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ N
23.15 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน KE 652 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
สนามบินอินชอน-วัดชอนดึงซา-Ganghwa Seaside Resort (รวมบัตรและอุปกรณ์) Joyangbangjik Café-ไชน่าทาวน์ (-L/D)
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.)
  JEONDEUNGSA TEMPLE เดินทางสู่ วัดชอนดึงซา เป็นวัดพุทธเก่าแก่ประจำตระกูลของกษัตริย์ที่ศาลเจ้าสำหรับเก็บราชวงศ์โครยอ วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมมากมาย เช่น วิหารหลัก Daeungbojeon ที่มีการตกแต่งด้วยงานแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และมีการสลักเขียนชื่อของทหารเกาหลีตามเสาของวัดนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีอาคารและวิหารอีกหลายหลังในวัดนี้ที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นสมบัติของชาติเกาหลี
  GANGHWA SEASIDE RESORT นำท่านเดินทางสู่ Ganghwa Seaside Resort สัมผัสประสบการณ์ขับรถ Gangwha Luge สุดมันส์ (ลูจ หรือที่คนเกาหลีเรียกว่า รูจี้ ) เป็นสนามที่เส้นทางยาวกว่า 1.8 กม. การไปยังจุดปล่อยตัวนั้น เนื่องจากเราต้องขับรถลูจลงมาจากยอดเขา จึงต้องนั่งเคเบิ้ลคาร์ไปยังจุดปล่อยตัว ท่านจะได้ชมวิวมุมสูง 360 องศา และสูดอากาศระหว่างทาง วิธีบังคับก็ไม่ยาก เพียงแค่ผลักหรือดึงแฮนด์เพื่อหยุด หรือปล่อยให้รถลูจเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเท่านั้นเอง ส่วนการเลี้ยวซ้ายขวาก็แค่ขยับแฮนด์เหมือนกับการบังคับจักรยาน และสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย (รวมบัตรและอุปกรณ์)
  JOYANGBANGJIK CAFE เอาใจสายถ่ายรูปกับ Joyangbangjik Café ซึ่งเป็นที่นิยมของคนเกาหลีในช่วงนี้ ตั้งอยู่ที่เกาะคังฮวา เขตเมืองอินชอน เป็นคาเฟ่ที่ดัดแปลงมาจากโรงงานทอผ้าเก่า ภายในจะให้อารมณ์เหมือนโรงงานขนาดใหญ่ คลาสสิก แถมมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ ภายในร้านตกแต่งสไตล์คลาสสิกร่วมสมัย เราจะเห็นภาพเก่าๆย้อนยุค และเครื่องดื่มที่นี่ก็มีให้เลือกมากมาย พลาดไม่ได้เลยคือ “ลาเต้มันม่วง” ที่อยากให้ทุกคนลองชิมกัน (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)
  CHINA TOWN นำสู่ ไชน่าทาวน์ ศูนย์รวมร้านขายจาจังมยอนหรือบะหมี่ดำเกาหลี ซึ่งต้นกำเนิดมาจากแรงงานจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก อาหารการกินในตอนนั้นเป็นการทำอาหารแบบประหยัดนั้นก็คือ “จ๋าเจี้ยงเมี่ยน” แปลว่าบะหมี่ผัดซอส ต่อมาได้มีการปรับรสชาติตามวัตถุดิบท้องถิ่น โดยใส่เต้าเจี้ยวดำ และปรุงรสให้ถูกปากคนเกาหลีมากขึ้น ท้ายที่สุดก็เรียกเพี้ยนเสียงจาก “จ๋าเจี้ยงเมี่ยน” มาเป็นจาจังมย็อน นอกจากจะมีจาจังมยอนขายแล้ว ยังมีอาหารและขนมต่างๆ ที่ล้วนเป็นวัฒนธรรมที่ส่งผ่านมาจากประเทศจีน รวมถึงงานศิลปะตามถนนหนทาง ล้วนบ่งบอกถึงความเป็นจีนได้ชัดเจน
กลางวัน อาหารกลางวันเมนู : บุลโกกิ เมนูอาหารดั้งเดิมของเกาหลี เป็นหมูผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี นำมาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกระทะร้อน พร้อมผักและเครื่องเคียงต่างๆ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
เย็น อาหารเย็นเมนู: จาจังมยอน เป็นอาหารจีน-เกาหลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นบะหมี่ ราดและคลุกซอสข้นที่ทำจากชุนจัง (เต้าเจี้ยวถั่วดำหมัก) ผัดกับผัก เนื้อหมูหั่น
โรงแรม RAMADAINCHEON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
Lotte World & Lotte Aqarium (รวมบัตร)-Trick Eye & Ice Museum (รวมบัตร) ช้อปปิ้งฮงแด (B/L/D)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  LOTTE WORLD & LOTTE AQUARIUM (รวมบัตร) นำคณะเดินทางสู่ Lotte World เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ที่นี่มีทั้งสวนสนุกในร่ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดยสัญลักษณ์หรือมาสคอตประจำสวนสนุกแห่งนี้คือคู่รักแรคคูนที่ชื่อ Lotty และ Lorry นั่นเอง “Lotte World Tower” เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิคเกาหลี และพู่กันเขียน เป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น ด้านบนทาวเวอร์ประกอบด้วยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามตัวเมืองกรุงโซล จากนั้นเข้าชม Lotte Aqarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เป็นของสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดตามแม่น้ำ ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสัตว์ในเขตร้อนเป็นหลัก โซนที่สามคือ Amazon River ในโซนนี้ก็จะมีปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด อย่าง Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของโซนนี้คือสิงโตทะเลที่ว่ายน้ำไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้ โซนต่อไป โซนที่ 6 ซึ่งมีดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัตว์น้ำตามแนวปะการังให้ได้ดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะได้สัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เกี่ยวกับเพนกวิ้น ท่านจะได้เพลินเพลินกันไปโลกใต้ท้องทะเลอย่างแน่นอน
  TRICK EYE&ICE MUSEUM นำทุกท่านเข้าชม Trick Eye เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทั่วไป Ice Museum เมืองน้ำแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
  HONGDAE หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮงแด ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน อาหารกลางวันเมนู : BBQ Buffet ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี พร้อมเครื่องเคียง
เย็น อาหารเย็นเมนู : จิมทัค เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-Cosmetic Center-สวมชุดฮันบกเดินชม พระราชวังคยองบกกุง-Duty Free-N Seoul Tower-ช้อปปิ้งเมียงดง (B/L/D) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  GINSENG & RED PINE & COSMETIC CENTER นำท่านชม ศูนย์โสม หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ชมการสาธิตวิธีใช้เครื่องสำอาง เคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสำอางยอดนิยมของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิเช่น หน้ากาก LED ช่วยลด ฝ้า กระ, DEWINS ครีมหอยทาก, ALOEVERA GEL, DR.ROJUKISS, โบท็อก เป็นต้น
  GYEONGBOKGUNG & HANBOK นำทุกท่านชม พระราชวังคยองบกกุง ที่เป็นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของโซล พระราชวังมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน ซึ่งมีการสร้างอาคารและต่อเติมเรื่อยๆกว่า 200 อาคาร แต่ในสมัยที่ญี่ปุ่นทำสงครามกับเกาหลี วังแห่งนี้ถูกเผาและทำลายลงไปส่วนหนึ่ง ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ตามแบบแผนเดิมในสมัยพระเจ้าโคจอง เมื่อราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมา
**พิเศษให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)…ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ**
  DUTY FREE นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำ ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น
  N SEOUL TOWER อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นที่ หอคอยกรุงโซล ตั้งอยู่บริเวณเนินเขานัมซาน เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได้
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์)
  MYEONGDONG อิสระให้ทุกท่าน ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง นอกจากจะมีสินค้าแฟชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า กระเป๋า แล้วยังมี Street Food ขึ้นชื่ออีกหลายเมนู อาทิ ขนมปังไข่ ต็อกปกกี ออมุก ล็อบสเตอร์ย่างชีส ชีสย่าง เป็นต้น
กลางวัน อาหารกลางวันเมนู: ไก่ตุ๋นโสม ลักษณะเป็นซุปใส่เนื้อไก่ ซึ่งภายในเนื้อไก่จะยัดไส้เครื่องสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิ ข้าวเหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น
เย็น อาหารเย็นเมนู: บุฟเฟต์นานาชาติ+ขาปู พร้อม เบียร์ ไวท์ ไม่อั้น โรงแรม MARIGOLD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู-พลอยอเมทิส-Gimpo Outlet-Supermaket (B/L/-)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  HERB SHOP & AMETHYST ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง
ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
  GIMPO OUTLET ให้อิสระทุกท่านช้อปปิ้ง กิมโปเอาท์เลต เป็นเอาท์เลต ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ
กลางวัน อาหารกลางวันเมนู: ข้าวยำบิบิมบับ+ซุป เป็นตัวแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี เมื่อหลายร้อยปี เป็นอาหารที่มีความสมดุลเพราะมันมีผักต่างๆพร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างรสชาติที่ยอดเยี่ยม
  หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ร้านละลายเงินวอน เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึกหลังจากนั้น
เย็น ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสารการบิน KOREAN AIR

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) KE652 Korean Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) KE651 Korean Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ