ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน บิน(VN)

216
SAVE 200.-
2% OFF
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน บิน(VN)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เมืองดานัง สะพานมังกร ชมวิวแม่น้ำฮาน เมืองฮอยอัน ศาลเจ้าโบราณ ถนนคนเดินฮอยอัน หาดมีเค ตลาดฮาน กระเช้าไฟฟ้า

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 06 เม.ย. - 09 เม.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 08 เม.ย. - 11 เม.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 12 เม.ย. - 15 เม.ย. 63 18,999
18,799
18,999
18,799
18,999
18,799
3,900 9,999 4,500
booking 07 พ.ค. - 10 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 08 พ.ค. - 11 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 09 พ.ค. - 12 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 10 พ.ค. - 13 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 12 พ.ค. - 15 พ.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 9,999 4,500
booking 14 พ.ค. - 17 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 15 พ.ค. - 18 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 16 พ.ค. - 19 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 19 พ.ค. - 22 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 20 พ.ค. - 23 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 22 พ.ค. - 25 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 25 พ.ค. - 28 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 26 พ.ค. - 29 พ.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 9,999 4,500
booking 27 พ.ค. - 30 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 28 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 02 มิ.ย. - 05 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 03 มิ.ย. - 06 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 05 มิ.ย. - 08 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 09 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 22 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 26 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 02 ก.ค. - 05 ก.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 06 ก.ค. - 09 ก.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 08 ก.ค. - 11 ก.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 12 ก.ค. - 15 ก.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 14 ก.ค. - 17 ก.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 16 ก.ค. - 19 ก.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 19 ก.ค. - 22 ก.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 23 ก.ค. - 26 ก.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 02 ส.ค. - 05 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 03 ส.ค. - 06 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 04 ส.ค. - 07 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 07 ส.ค. - 10 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 10 ส.ค. - 13 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 12 ส.ค. - 15 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 14 ส.ค. - 17 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 15 ส.ค. - 18 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 17 ส.ค. - 20 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 18 ส.ค. - 21 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 19 ส.ค. - 22 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 21 ส.ค. - 24 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 24 ส.ค. - 27 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 25 ส.ค. - 28 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 28 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 03 ก.ย. - 06 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 05 ก.ย. - 08 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 06 ก.ย. - 09 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 07 ก.ย. - 10 ก.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 9,999 4,500
booking 09 ก.ย. - 12 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 10 ก.ย. - 13 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 11 ก.ย. - 14 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 14 ก.ย. - 17 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 15 ก.ย. - 18 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 17 ก.ย. - 20 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 19 ก.ย. - 22 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 21 ก.ย. - 24 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 22 ก.ย. - 25 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 24 ก.ย. - 27 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 26 ก.ย. - 29 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VN626(18.00น.-19.40น.) Vietnam Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VN627(15.20น.-17.00น.) Vietnam Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ