ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3วัน 2คิน บิน(VZ)

263
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3วัน 2คิน บิน(VZ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

พักบานาฮิลส์ ฟินๆ สัมผัสเมืองสไตล์ฝรั่งเศส 1 คืน สุดมันส์ ล่องเรือกระด้ง และสวนสนุกแฟนซี พาร์ค

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 13 เม.ย. - 15 เม.ย. 63 16,999
16,799
16,999
16,799
16,999
16,799
3,900 12,999 5,000
booking 18 เม.ย. - 20 เม.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 24 เม.ย. - 26 เม.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 04 พ.ค. - 06 พ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,000
booking 09 พ.ค. - 11 พ.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 18 พ.ค. - 20 พ.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 23 พ.ค. - 25 พ.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 06 มิ.ย. - 08 มิ.ย. 63 10,999
10,799
10,999
10,799
10,999
10,799
3,900 8,999 4,000
booking 20 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 63 10,999
10,799
10,999
10,799
10,999
10,799
3,900 8,999 4,000
booking 27 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 10,999
10,799
10,999
10,799
10,999
10,799
3,900 8,999 4,000
booking 05 ก.ค. - 07 ก.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 11 ก.ค. - 13 ก.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 18 ก.ค. - 20 ก.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 26 ก.ค. - 28 ก.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 01 ส.ค. - 03 ส.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 08 ส.ค. - 10 ส.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 15 ส.ค. - 17 ส.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 22 ส.ค. - 24 ส.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 29 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 05 ก.ย. - 07 ก.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 11 ก.ย. - 13 ก.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 12 ก.ย. - 14 ก.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 18 ก.ย. - 20 ก.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 19 ก.ย. - 21 ก.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 25 ก.ย. - 27 ก.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 26 ก.ย. - 28 ก.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000
booking 02 ต.ค. - 04 ต.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,000
booking 03 ต.ค. - 05 ต.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,000
booking 11 ต.ค. - 13 ต.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,000
booking 16 ต.ค. - 18 ต.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,000
booking 21 ต.ค. - 23 ต.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 8,999 4,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ962(10.50 น. - 12.30 น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ961 (13.15 น. - 14.55 น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ