ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3วัน 2คืน บิน(VN)

896
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3วัน 2คืน บิน(VN)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สะพานมังกร แม่น้ำฮาน วัดหลินอิ๋น กระเช้าไฟฟ้า อุโมงไวน์ บ้านเลขที่101 สะพานญี่ปุ่น

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 10 ก.ค. - 12 ก.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 11 ก.ค. - 13 ก.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 17 ก.ค. - 19 ก.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 18 ก.ค. - 20 ก.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 24 ก.ค. - 26 ก.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 25 ก.ค. - 27 ก.ค. 63 10,999
10,799
10,999
10,799
10,999
10,799
3,900 5,999 3,500
booking 27 ก.ค. - 29 ก.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 31 ก.ค. - 02 ส.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 01 ส.ค. - 03 ส.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 07 ส.ค. - 09 ส.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 08 ส.ค. - 10 ส.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 14 ส.ค. - 16 ส.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 15 ส.ค. - 17 ส.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 21 ส.ค. - 23 ส.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 22 ส.ค. - 24 ส.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 28 ส.ค. - 30 ส.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 29 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 04 ก.ย. - 06 ก.ย. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 05 ก.ย. - 07 ก.ย. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 11 ก.ย. - 13 ก.ย. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 12 ก.ย. - 14 ก.ย. 63 8,999
8,799
8,999
8,799
8,999
8,799
3,900 5,999 2,500
booking 18 ก.ย. - 20 ก.ย. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 19 ก.ย. - 21 ก.ย. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 25 ก.ย. - 27 ก.ย. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500
booking 26 ก.ย. - 28 ก.ย. 63 9,999
9,799
9,999
9,799
9,999
9,799
3,900 5,999 2,500

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VN626 (18.00 น.-19.40 น.) Vietnam Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VN627 (15.20 น.-17.00 น.) Vietnam Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ