ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน (VN)

305
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน (VN)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สัมผัสอากาศหนาวเย็น และบรรยากาศสุดโรแมนติกเมืองซาปา 2 คืน พิชิตยอดเขาปานซิปัน และล่องเรือแหล่งภูมิทัศน์จางอาน เมืองนิงห์บิงห์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 17 เม.ย. - 21 เม.ย. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 07 พ.ค. - 11 พ.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 09 พ.ค. - 13 พ.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 14 พ.ค. - 18 พ.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 16 พ.ค. - 20 พ.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 21 พ.ค. - 25 พ.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 23 พ.ค. - 27 พ.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63 15,999
15,799
15,999
15,799
15,999
15,799
3,900 11,999 3,900
booking 06 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 11 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 19 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 3,900
booking 01 ก.ค. - 05 ก.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 03 ก.ค. - 07 ก.ค. 63 15,999
15,799
15,999
15,799
15,999
15,799
3,900 11,999 3,900
booking 09 ก.ค. - 13 ก.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 11 ก.ค. - 15 ก.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 16 ก.ค. - 20 ก.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 18 ก.ค. - 22 ก.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 23 ก.ค. - 27 ก.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 25 ก.ค. - 29 ก.ค. 63 15,999
15,799
15,999
15,799
15,999
15,799
3,900 11,999 3,900
booking 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 01 ส.ค. - 05 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 06 ส.ค. - 10 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 08 ส.ค. - 12 ส.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 10,999 3,900
booking 13 ส.ค. - 17 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 20 ส.ค. - 24 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 22 ส.ค. - 26 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 03 ก.ย. - 07 ก.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 3,900
booking 05 ก.ย. - 09 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 10 ก.ย. - 14 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 12 ก.ย. - 16 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 17 ก.ย. - 21 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900
booking 26 ก.ย. - 30 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 9,999 3,900

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VN619 (16.05 น. - 18.05 น.) Vietnam Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VN610 (11.55 น. - 13.55 น.) Vietnam Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ