ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน 2คืน บิน(FD)

69
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน 2คืน บิน(FD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ล่องเรือกระด้ง เมืองมรดกโลกฮอยอัน บ้านเลขที่101 สะพานมังกร วัดหลินอึ๋ง กระเช้าไฟฟ้า สะพานมือทอง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 06 ก.ค. - 08 ก.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
11,999
11,799
3,900 7,999 3,500
booking 24 ก.ค. - 26 ก.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 01 ส.ค. - 03 ส.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 09 ต.ค. - 11 ต.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 10 ต.ค. - 12 ต.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 16 ต.ค. - 18 ต.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 17 ต.ค. - 19 ต.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 24 ต.ค. - 26 ต.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 30 ต.ค. - 01 พ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 06 พ.ย. - 08 พ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 13 พ.ย. - 15 พ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 20 พ.ย. - 22 พ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 27 พ.ย. - 29 พ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 03 ธ.ค. - 05 ธ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 06 ธ.ค. - 08 ธ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 07 ธ.ค. - 09 ธ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500
booking 12 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 8,999 3,500

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD634 (07.15 น.-09.05 น.) Air Asia ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD639 (18.50 น.-20.35 น.) Air Asia ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ