ทัวร์กัมพูชา มหัศจรรย์ พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน บิน(FD)

629
ทัวร์กัมพูชา มหัศจรรย์ พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน บิน(FD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ทีสุดในเอเชีย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 11 เม.ย. - 13 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,000
booking 12 เม.ย. - 14 เม.ย. 63 14,900
14,700
14,500
14,300
13,900
13,700
3,000 10,900 3,000
booking 24 เม.ย. - 26 เม.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,000
booking 01 พ.ค. - 03 พ.ค. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,000
booking 15 พ.ค. - 17 พ.ค. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,000
booking 29 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,000

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD608 (06:30 - 07:40) Air Asia ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD619 (21:45 - 22:50) Air Asia ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ