ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน(PG)

565
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน(PG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านหลวงพระบาง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 03 มิ.ย. - 05 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,000
booking 05 มิ.ย. - 07 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,000
booking 19 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ลาว


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) PG941 (09:55 น. - 12:05 น.) Bangkok Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) PG942 (12:45 น. - 14:50 น.) Bangkok Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ