ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน(FD)

681
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน(FD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ชมเมืองมรดกโลก วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกลวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 11 เม.ย. - 13 เม.ย. 63 15,900
15,700
15,500
15,300
14,900
14,700
3,000 11,900 3,000
booking 12 เม.ย. - 14 เม.ย. 63 16,900
16,700
16,500
16,300
15,900
15,700
3,000 12,900 3,000

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD1030 (13:55 - 15:20) Air Asia ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD1031 (15:50 - 17:20) Air Asia ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ