ทัวร์ลาว มหัศจรรย์เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน(FD)

565
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บิน(FD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน 2คืน พักดี 4 ดาว

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD1040 (12:05 - 13:15) Air Asia ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD1031 (16:30 - 17:55) Air Asia ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ