ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์บานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (FD)

899
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์บานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (FD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ขึ้นสู่ยอดเข าบานาฮิลล์ ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 04 เม.ย. - 07 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 11,900 4,000
booking 10 เม.ย. - 13 เม.ย. 63 15,900
15,700
15,900
15,700
14,900
14,700
3,000 13,900 4,000
booking 11 เม.ย. - 14 เม.ย. 63 17,900
17,700
17,900
17,700
16,900
16,700
3,000 13,900 5,500
booking 13 เม.ย. - 16 เม.ย. 63 16,900
16,700
16,900
16,700
15,900
15,700
3,000 13,900 5,500
booking 24 เม.ย. - 27 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,000
booking 01 พ.ค. - 04 พ.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 4,000
booking 08 พ.ค. - 11 พ.ค. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 10,900 4,000
booking 22 พ.ค. - 25 พ.ค. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 11,900 4,000
booking 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 10,900 4,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD638 (16.40 น. -18.20) Air Asia ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD639 (18.50 น. - 20.35 น.) Air Asia ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ