ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์บานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (VZ)

443
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์บานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (VZ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 04 เม.ย. - 07 เม.ย. 63 14,900
12,700
14,900
12,700
13,900
11,700
3,000 11,900 4,000
booking 05 เม.ย. - 08 เม.ย. 63 14,900
12,700
14,900
12,700
13,900
11,700
3,000 11,900 4,000
booking 02 พ.ค. - 05 พ.ค. 63 13,900
11,700
13,900
11,700
12,900
10,700
3,000 10,900 4,000
booking 03 พ.ค. - 06 พ.ค. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 4,000
booking 08 พ.ค. - 11 พ.ค. 63 12,900
11,700
12,900
11,700
11,900
10,700
3,000 9,900 4,000
booking 28 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 13,900
11,700
13,900
11,700
12,900
10,700
3,000 10,900 4,000
booking 05 มิ.ย. - 08 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 4,000
booking 18 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 26 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 04 ก.ค. - 07 ก.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 4,500
booking 05 ก.ค. - 08 ก.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 4,500
booking 11 ก.ค. - 14 ก.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 16 ก.ค. - 19 ก.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 23 ก.ค. - 26 ก.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 25 ก.ค. - 28 ก.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 01 ส.ค. - 04 ส.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 06 ส.ค. - 09 ส.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 09 ส.ค. - 12 ส.ค. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 4,500
booking 14 ส.ค. - 17 ส.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 23 ส.ค. - 26 ส.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 28 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 03 ก.ย. - 06 ก.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 11 ก.ย. - 14 ก.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 4,500
booking 17 ก.ย. - 20 ก.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 25 ก.ย. - 28 ก.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 01 ต.ค. - 04 ต.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 03 ต.ค. - 06 ต.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500
booking 09 ต.ค. - 12 ต.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 4,500

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ960 (10:50 - 12:30) Vietjet Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ961 (13:15 - 14:55) Vietjet Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ