ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 2คืน บิน(PG)

790
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 2คืน บิน(PG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สัมผัสเมืองดานัง พักบน บานาฮิลล์ เที่ยวฮอยอันเมืองมรดกโลก

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 10 เม.ย. - 13 เม.ย. 63 15,900
15,700
15,900
15,700
14,900
14,700
3,000 11,900 4,000
booking 11 เม.ย. - 14 เม.ย. 63 17,900
17,700
17,900
17,700
16,900
16,700
3,000 13,900 5,500
Full 12 เม.ย. - 15 เม.ย. 63 17,900
17,700
17,900
17,700
16,900
16,700
3,000 13,900 5,500
Full 13 เม.ย. - 16 เม.ย. 63 18,900
18,700
18,900
18,700
17,900
17,700
3,000 14,900 5,500
Full 14 เม.ย. - 17 เม.ย. 63 16,900
16,700
16,900
16,700
15,900
15,700
3,000 12,900 5,500
booking 05 มิ.ย. - 08 มิ.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 11,900 4,500
booking 12 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 11,900 4,500
booking 19 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 4,500
booking 26 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 4,500

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) PG947 (10:55 - 12:45) Bangkok Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) PG948 (13:35 - 15:25) Bangkok Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ