ทัวร์เวียดนาม ฟานซิปัน ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน บิน(FD)

828
ทัวร์เวียดนาม ฟานซิปัน ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน บิน(FD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 04 เม.ย. - 07 เม.ย. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 05 เม.ย. - 08 เม.ย. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 11 เม.ย. - 14 เม.ย. 63 16,900
16,700
16,900
16,700
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
booking 12 เม.ย. - 15 เม.ย. 63 16,900
16,700
16,900
16,700
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
booking 16 เม.ย. - 19 เม.ย. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 18 เม.ย. - 21 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 3,500
booking 19 เม.ย. - 22 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 3,500
booking 23 เม.ย. - 26 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 3,500
booking 25 เม.ย. - 28 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 3,500
booking 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 02 พ.ค. - 05 พ.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 03 พ.ค. - 06 พ.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 07 พ.ค. - 10 พ.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 09 พ.ค. - 12 พ.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 3,500
booking 14 พ.ค. - 17 พ.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 16 พ.ค. - 19 พ.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 3,500
booking 21 พ.ค. - 24 พ.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 23 พ.ค. - 26 พ.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 3,500
booking 28 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 04 ก.ค. - 07 ก.ค. 63 15,900
15,700
15,900
15,700
14,900
14,700
3,000 12,900 3,500
booking 26 ก.ค. - 29 ก.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD642 (06:40 - 08:30) Air Asia ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD645 (20:50 - 22:40) Air Asia ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ