ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา นั่งกระเช้าฟานซิปัน 5วัน 4คืน บิน(VJ)

200
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา นั่งกระเช้าฟานซิปัน 5วัน 4คืน บิน(VJ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา นั่งกระเช้าฟานซิปัน 5วัน 4คืน บินบ่าย กลับเที่ยง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
Full 04 เม.ย. - 08 เม.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 10,900 3,500
Full 10 เม.ย. - 14 เม.ย. 63 16,900
16,700
16,900
16,700
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
Full 11 เม.ย. - 15 เม.ย. 63 16,900
16,700
16,900
16,700
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
booking 12 เม.ย. - 16 เม.ย. 63 16,900
16,700
16,900
16,700
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
booking 13 เม.ย. - 17 เม.ย. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 23 เม.ย. - 27 เม.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 10,900 3,500
booking 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 10,900 3,500
booking 01 พ.ค. - 05 พ.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 11,900 3,500
booking 07 พ.ค. - 11 พ.ค. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 10,900 3,500
booking 14 พ.ค. - 18 พ.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 11,900 3,500
booking 03 มิ.ย. - 07 มิ.ย. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 18 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 03 ก.ค. - 07 ก.ค. 63 14,900
14,700
14,900
14,700
13,900
13,700
3,000 11,900 3,500
booking 12 ส.ค. - 16 ส.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 11,900 3,500
booking 13 ส.ค. - 17 ส.ค. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 10,900 3,500
booking 10 ก.ย. - 14 ก.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 10,900 3,500
booking 24 ก.ย. - 28 ก.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 10,900 3,500
booking 01 ต.ค. - 05 ต.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 11,900 3,500
booking 08 ต.ค. - 12 ต.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 11,900 3,500
booking 09 ต.ค. - 13 ต.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 11,900 3,500
booking 15 ต.ค. - 19 ต.ค. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 10,900 3,500
booking 23 ต.ค. - 27 ต.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 11,900 3,500
booking 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 11,900 3,500

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VJ902 (15:05 - 16:55) Vietjet Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VJ901 (12:15 - 14:05) Vietjet Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ