ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3วัน 2คืน บิน(SL)

452
ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3วัน 2คืน บิน(SL)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เทพทันใจ ตลาดสก๊อต

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์พม่า


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) SL200 (07.35 น.-08.25 น.) Thai Lion Air ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) SL207 (20.45 น.-22.45 น.) Thai Lion Air ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ