ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์บาหลี เที่ยวครบ ประทับใจ 3วัน 2คืน บิน(SL)

666
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์บาหลี เที่ยวครบ ประทับใจ 3วัน 2คืน บิน(SL)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี ชมวิหารทานาห์ลอต วัดเบซากีห์ หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ ทะเลสาบ บาตูร์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 07 เม.ย. - 09 เม.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
10,999
10,799
3,000 8,999 3,000
booking 08 เม.ย. - 10 เม.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
10,999
10,799
3,000 8,999 3,000
booking 15 เม.ย. - 17 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 3,000
booking 25 เม.ย. - 27 เม.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 3,000
booking 27 เม.ย. - 29 เม.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
10,999
10,799
3,000 8,999 3,000
booking 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
10,999
10,799
3,000 8,999 3,000
booking 06 พ.ค. - 08 พ.ค. 63 13,900
13,700
13,900
13,700
12,900
12,700
3,000 10,900 3,000
booking 09 พ.ค. - 11 พ.ค. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 3,000
booking 12 พ.ค. - 14 พ.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
10,999
10,799
3,000 8,999 3,000
booking 16 พ.ค. - 18 พ.ค. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 3,000
booking 20 พ.ค. - 22 พ.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
10,999
10,799
3,000 8,999 3,000
booking 26 พ.ค. - 28 พ.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
10,999
10,799
3,000 8,999 3,000
booking 27 พ.ค. - 29 พ.ค. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
10,999
10,799
3,000 8,999 3,000
booking 02 มิ.ย. - 04 มิ.ย. 63 11,999
11,799
11,999
11,799
10,999
10,799
3,000 8,999 3,000
booking 06 มิ.ย. - 08 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 3,000
booking 08 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 3,000
booking 10 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 3,000
booking 17 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 3,000
booking 20 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 3,000
booking 22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 3,000
booking 27 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,900
12,700
11,900
11,700
3,000 9,900 3,000

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) SL258 (13:25 - 18:40) Thai Lion Air ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) SL259 (19:40 - 23:05) Thai Lion Air ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ