ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน บิน(SL)

585
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน บิน(SL)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี ชมวิหารทานาห์ลอต บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 09 เม.ย. - 12 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 10,900 3,500
booking 10 เม.ย. - 13 เม.ย. 63 16,900
16,700
16,500
16,300
15,900
15,700
3,000 13,900 3,500
booking 11 เม.ย. - 14 เม.ย. 63 17,900
17,700
17,500
17,300
16,900
16,700
3,000 13,900 3,500
booking 12 เม.ย. - 15 เม.ย. 63 17,900
17,700
17,500
17,300
16,900
16,700
3,000 13,900 3,500
booking 13 เม.ย. - 16 เม.ย. 63 17,900
17,700
17,500
17,300
16,900
16,700
3,000 13,900 3,500
booking 16 เม.ย. - 19 เม.ย. 63 15,900
15,700
15,500
15,300
14,900
14,700
3,000 11,900 3,500
booking 21 เม.ย. - 24 เม.ย. 63 15,900
15,700
15,500
15,300
14,900
14,700
3,000 11,900 3,500
booking 23 เม.ย. - 26 เม.ย. 63 15,900
15,700
15,500
15,300
14,900
14,700
3,000 11,900 3,500
booking 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 15,900
15,700
15,500
15,300
14,900
14,700
3,000 11,900 3,500
booking 01 พ.ค. - 04 พ.ค. 63 17,900
17,700
17,500
17,300
16,900
16,700
3,000 13,900 3,500
booking 03 พ.ค. - 06 พ.ค. 63 17,900
17,700
17,500
17,300
16,900
16,700
3,000 13,900 3,500
booking 07 พ.ค. - 10 พ.ค. 63 15,900
15,700
15,500
15,300
14,900
14,700
3,000 11,900 3,500
booking 10 พ.ค. - 13 พ.ค. 63 16,900
16,700
16,500
16,300
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
booking 14 พ.ค. - 17 พ.ค. 63 16,900
16,700
16,500
16,300
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
booking 17 พ.ค. - 20 พ.ค. 63 15,900
15,700
15,500
15,300
14,900
14,700
3,000 11,900 3,500
booking 28 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 16,900
16,700
16,500
16,300
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
booking 04 มิ.ย. - 07 มิ.ย. 63 16,900
16,700
16,500
16,300
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
booking 11 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 63 15,900
15,700
15,500
15,300
14,900
14,700
3,000 11,900 3,500
booking 18 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 63 15,900
15,700
15,500
15,300
14,900
14,700
3,000 11,900 3,500
booking 24 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 63 17,900
17,700
17,500
17,300
16,900
16,700
3,000 13,900 3,500

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) SL258 (13:25 - 18:30) Thai Lion Air ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) SL259 (19:40 - 23:05) Thai Lion Air ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ