ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3วัน 2คืน บิน(PG)

171
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3วัน 2คืน บิน(PG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุอินทร์แขวน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
Full 12 เม.ย. - 14 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 8,900 3,000
booking 13 เม.ย. - 15 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 8,900 3,000
booking 03 มิ.ย. - 05 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 7,900 3,000
booking 05 มิ.ย. - 07 มิ.ย. 63 11,900
11,700
11,500
11,300
10,900
10,700
3,000 7,900 3,000
booking 26 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 7,900 3,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์พม่า


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) PG707 (13.40 น.-14.35 น.) Bangkok Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) PG708 (15.20 น.-17.20 น.) Bangkok Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ