ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน วัดพระมหาอันตูกานตาร์ 3วัน 2คืน บิน(PG)

510
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน วัดพระมหาอันตูกานตาร์ 3วัน 2คืน บิน(PG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

นั่งรถมาชมเมือง วัดพระมหาอันตูกานตาร์ สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ เจดีย์นมนาง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 03 มิ.ย. - 05 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 2,000
booking 05 มิ.ย. - 07 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 2,000
booking 27 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 2,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์พม่า


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) PG709 (12.15 น.-13.40 น.) Bangkok Airways สุวรรณภูมิิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) PG714 (19.15 น.-21.40 น.) Bangkok Airways สุวรรณภูมิิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ