ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วัน 3คืน บิน(FD)

450
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วัน 3คืน บิน(FD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทะเลเจดีย์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี หมู่บ้านมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อุเบ็ง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 10 เม.ย. - 13 เม.ย. 63 16,900
16,700
16,500
16,300
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
booking 11 เม.ย. - 14 เม.ย. 63 17,900
17,700
17,500
17,300
16,900
16,700
3,000 13,900 3,500
booking 17 เม.ย. - 20 เม.ย. 63 15,900
15,700
15,500
15,300
14,900
14,700
3,000 11,900 3,500
booking 24 เม.ย. - 27 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 01 พ.ค. - 04 พ.ค. 63 16,900
16,700
16,500
16,300
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
booking 08 พ.ค. - 11 พ.ค. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,500
booking 15 พ.ค. - 18 พ.ค. 63 11,900
11,700
11,500
11,300
10,900
10,700
3,000 8,900 3,500
booking 22 พ.ค. - 25 พ.ค. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,500
booking 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63 11,900
11,700
11,500
11,300
10,900
10,700
3,000 8,900 3,500
booking 03 มิ.ย. - 06 มิ.ย. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 26 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,500

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์พม่า


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD244 (11.00 น.-12.15 น.) Air Asia ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD245 (12.45 น.-15.00 น.) Air Asia ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ