ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน บิน(PG)

303
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน บิน(PG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดกุบยางกี วิหารธรรมยันจี หมู่บ้านมิงกุน พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 04 เม.ย. - 07 เม.ย. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 12 เม.ย. - 15 เม.ย. 63 16,900
16,700
16,500
16,300
15,900
15,700
3,000 12,900 3,500
booking 24 เม.ย. - 27 เม.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,500
Full 01 พ.ค. - 04 พ.ค. 63 14,900
14,700
14,500
14,300
13,900
13,700
3,000 10,900 3,500
booking 03 มิ.ย. - 06 มิ.ย. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 04 มิ.ย. - 07 มิ.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,500
booking 19 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 03 ก.ค. - 06 ก.ค. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 04 ก.ค. - 07 ก.ค. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 10 ก.ค. - 13 ก.ค. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,500
booking 24 ก.ค. - 27 ก.ค. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,500
booking 25 ก.ค. - 28 ก.ค. 63 14,900
14,700
14,500
14,300
13,900
13,700
3,000 10,900 3,500
booking 07 ส.ค. - 10 ส.ค. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,500
booking 12 ส.ค. - 15 ส.ค. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 13 ส.ค. - 16 ส.ค. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 28 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,500
booking 04 ก.ย. - 07 ก.ย. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,500
booking 18 ก.ย. - 21 ก.ย. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 02 ต.ค. - 05 ต.ค. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
Full 08 ต.ค. - 11 ต.ค. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 09 ต.ค. - 12 ต.ค. 63 14,900
14,700
14,500
14,300
13,900
13,700
3,000 10,900 3,500
booking 10 ต.ค. - 13 ต.ค. 63 13,900
13,700
13,500
13,300
12,900
12,700
3,000 9,900 3,500
booking 16 ต.ค. - 19 ต.ค. 63 12,900
12,700
12,500
12,300
11,900
11,700
3,000 8,900 3,500

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์พม่า


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) PG709 (12.15 น.-13.40 น.) Bangkok Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) PG710 (14.30 น.-16.55 น.) Bangkok Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ