ทัวร์อเมริกาใต้ มหัศจรรย์ บราซิล เปรู 10วัน 6คืน บืน(AF)

1,279
ทัวร์อเมริกาใต้ มหัศจรรย์ บราซิล เปรู 10วัน 6คืน บืน(AF)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือน 3 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งอเมริกาใต้สุดฮิป รูปปั้นพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร / น้ำตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก มาชูปิคชู เมืองลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อเมริกาใต้

กรุงเทพ – ปารีส – ริโอเดอจาเนโร
08.00 น.      คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ฟรานซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) AF165 (10.45 น.-18.15 น.)

AF442 (23.25 น.-05.50 น.)
Air France สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) LA2038 (14.44 น. - 16.10 น.)

KL875 (17.30 น.-09.30 น.)
Air France สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ