ทัวร์สเปน เที่ยวกรุงแมดริด ชมนครแมดริดอันงามสง่า 10วัน8คืน

490
ทัวร์สเปน เที่ยวกรุงแมดริด ชมนครแมดริดอันงามสง่า 10วัน8คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นับพันปี ชมนครแมดริดอันงามสง่า ผ่านน้ำพุไซเบเลส เข้าชม พระราชวังอะลัมบรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ไม่มีอันดับอย่างเป็นทางการ ความสุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมัวร์ เดินทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใต้ในแคว้นอันดาลูเซีย ชมงานสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของเกาดี้ และชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สเปน

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สเปน


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EK375 (09.30 น.-13.00 น.)

EK143 (14.30 น.-20.20 น.)
Emirates สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EK188 (21.00 น.-05.55 น.)

EK372 (09.40 น.-18.55 น.)
Emirates สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 23 มื้อ