ทัวร์เเคนาดา เที่ยวชมความงามของเมืองแวนคูเวอร์ 10 วัน 7 คืน

520
ทัวร์เเคนาดา เที่ยวชมความงามของเมืองแวนคูเวอร์  10 วัน 7 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

นำท่านเที่ยวชมเมืองแวนคูเวอร์ พาลงเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่มีความปลอดภัยสูง ข้ามช่องแคบจอร์เจียสู่ เมืองวิคตอเรีย นำเข้าชมสวนบุชชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก นำคณะชมความงดงามของธรรมชาติอันพิสุทธิ์ แคนาเดียน ร็อคกี้ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากว่า 123 ปี สถานที่อันงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แคนาดา

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) CX750 (11.00 น. - 15.00 น.)

CX810 (16.05 น. - 12.55 น.)
Cathay Pacific สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) CX829 (21.00 น. - 05.00 น.)

CX717 (09.00 น. - 10.55 น.)
Cathay Pacific สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ