ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ พิงค์มอส BigSize 7วัน5คืน

808
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ พิงค์มอส BigSize 7วัน5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ชมดอกซากุระ ณ วัดเอ็นโซจิ ต้นกำเนิดวัวแดงอากะเบโกะ เยี่ยมชม หมู่บ้านนินจา เอโดะ วันเดอร์แลด์ ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ พร้อมขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวพานาโรม่า คาจิคาจิ ไฮไลท์!!! เข้าชม เทศกาลชมทุ่งดอกพิงค์มอส ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นวิวฉากหลัง ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออน นาริตะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ญี่ปุ่น


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) XJ600 (23.45 น. - 08.00 น.) Air Asia X ดอนเมือง/ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) XJ601 (09.15 น. - 13.45 น.) Air Asia X ดอนเมือง/ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ