ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ตะลุยทะเลทราย 3วัน 2คืน

399
ทัวร์เวียดนามใต้  โฮจิมินห์ มุยเน่ ตะลุยทะเลทราย 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

โฮจิมินห์ มุยเน่ ตะลุยทะเลทราย ล่องเรือที่แม่น้ำไซง่อน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD656 (07.35 น - 09.15 น.) Air Asia ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD655 (15.50 น. - 17.30 น.) Air Asia ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ