ทัวร์เวียดนาม เช็คอินฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน

351
ทัวร์เวียดนาม เช็คอินฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เช็คอินฮอยอัน บาน่าฮิลล์ วัดหลินอึ๋ง นั่งเรือกระด้ง ลิ้มรสบุฟเฟต์นานาชาติ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 17 ก.พ. - 19 ก.พ. 66 13,777 13,777 13,777 3,777 8,777 2,777
booking 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 66 10,777 10,777 10,777 3,777 8,777 2,777
booking 03 มี.ค. - 05 มี.ค. 66 10,777 10,777 10,777 3,777 8,777 2,777
booking 17 มี.ค. - 19 มี.ค. 66 12,777 12,777 12,777 3,777 8,777 2,777

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ960 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ961 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 3 มื้อ