ทัวร์ไต้หวัน ตะต่อนยอน 5วัน4คืน

2,585
ทัวร์ไต้หวัน ตะต่อนยอน 5วัน4คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน ตะต่อนยอน 5วัน4คืน ทะเลสาบสุริยันจันทรา,ขอพรเจ้าพ่อกวนอูวัดเหวินหวู่,เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,รับลมทะเลอุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว,ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่วัดหลงซาน,ช็อปปิ้งซีเหมินติง,ถ่ายรูปเกร๋ๆอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ไต้หวัน


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) CI 852 China Airline เชียงใหม่/เชียงใหม่
เที่ยวบิน(ขากลับ) CI851 China Airline เชียงใหม่/เชียงใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ