ทัวร์สิงคโปร์ อิสระท่องเที่ยว แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

1,111
ทัวร์สิงคโปร์ อิสระท่องเที่ยว แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์สิงคโปร์ อิสระท่องเที่ยว แพ็คเกจ สิงคโปร์ตั๋วเครื่องบิน THAI LION AIR (SL) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg และ TAX แล้ว โรงแรม 3 ดาว 2 คืน รวมอาหารเช้า

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 66 9,999 4,900 0 - - 4,900
booking 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 66 9,999 4,900 0 - - 4,900
booking 29 ต.ค. - 31 ต.ค. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 30 ต.ค. - 01 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 01 พ.ย. - 03 พ.ย. 66 9,999 4,900 0 - - 4,900
booking 01 พ.ย. - 03 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 02 พ.ย. - 04 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 02 พ.ย. - 04 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 03 พ.ย. - 05 พ.ย. 66 9,999 4,900 0 - - 4,900
booking 03 พ.ย. - 05 พ.ย. 66 9,999 4,900 0 - - 4,900
booking 04 พ.ย. - 06 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 05 พ.ย. - 07 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 06 พ.ย. - 08 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 06 พ.ย. - 08 พ.ย. 66 7,999 4,900 0 - - 4,900
booking 07 พ.ย. - 09 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 08 พ.ย. - 10 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 09 พ.ย. - 11 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 10 พ.ย. - 12 พ.ย. 66 9,999 4,900 0 - - 4,900
booking 11 พ.ย. - 13 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 12 พ.ย. - 14 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 12 พ.ย. - 14 พ.ย. 66 7,999 4,900 0 - - 4,900
booking 13 พ.ย. - 15 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 13 พ.ย. - 15 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 14 พ.ย. - 16 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 14 พ.ย. - 16 พ.ย. 66 7,999 4,900 0 - - 4,900
booking 15 พ.ย. - 17 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 15 พ.ย. - 17 พ.ย. 66 9,999 4,900 0 - - 4,900
booking 16 พ.ย. - 18 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 16 พ.ย. - 18 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 17 พ.ย. - 19 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 17 พ.ย. - 19 พ.ย. 66 9,999 4,900 0 - - 4,900
booking 18 พ.ย. - 20 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 18 พ.ย. - 20 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 19 พ.ย. - 21 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 19 พ.ย. - 21 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 20 พ.ย. - 22 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 20 พ.ย. - 22 พ.ย. 66 7,999 4,900 0 - - 4,900
booking 21 พ.ย. - 23 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 21 พ.ย. - 23 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 22 พ.ย. - 24 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 22 พ.ย. - 24 พ.ย. 66 9,999 4,900 0 - - 4,900
booking 23 พ.ย. - 25 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 23 พ.ย. - 25 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 24 พ.ย. - 26 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 24 พ.ย. - 26 พ.ย. 66 9,999 4,900 0 - - 4,900
booking 25 พ.ย. - 27 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 26 พ.ย. - 28 พ.ย. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 28 พ.ย. - 30 พ.ย. 66 7,999 4,900 0 - - 4,900
booking 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900
booking 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 66 8,999 4,900 0 - - 4,900

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) Thai Lion Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) Thai Lion Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 2 มื้อ