ทัวร์ญี่ปุ่น โออิตะ เบปปุ ยูฟุอิน Freeday 5วัน 3คืน

197
ทัวร์ญี่ปุ่น โออิตะ เบปปุ ยูฟุอิน Freeday 5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวญี่ปุ่น ชมความงามของสวนริมทะเล ณ สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ นมัสการพระใหญ่แห่งฟุกุโอกะ วัดโทโชจิ ศาลเจ้าไซฟุ เยี่ยมชมหมู่บ้านโอท็อป ณ ยูฟุอิน ทะเลสาบคิริน แช่ออนเซ็น

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ญี่ปุ่น


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ 810 Vietjet Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ 811 Vietjet Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ