ทัวร์รัสเซีย ซุปตาร์ GoGoGo Go to Moscow 5วัน 3คืน

55
ทัวร์รัสเซีย ซุปตาร์ GoGoGo Go to Moscow 5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวรัสเซีย มอสโก เข้าชม Holy Trinity เมือง Zagorsk นั่งรถไฟใต้ดินรัสเซีย จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ ช้อปปิ้งถนนอารบัท และ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ชมละครสัตว์ Russian Circus พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์รัสเซีย


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) WY818

WY183
Oman Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) WY184

WY815
Oman Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ