ทัวร์ตุรกี TURKIYE ราคาช็อก น็อคตาแตก 9วัน 6คืน

451
ทัวร์ตุรกี TURKIYE ราคาช็อก น็อคตาแตก 9วัน 6คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวตุรกี สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชานัคคาเล่ สุเหร่าสีน้ำเงิน ม้าไม้เมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย เมืองปามุคคาเล่ ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย เมืองอิสตันบูล จตุรัสทักซิมสแควร์ หอคอยกาลาตา ทะเลสาบโกลจุก

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK69 Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK68 Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ