ทัวร์จอร์เเดน Jordan In Dream Sun City Camp 7วัน 4คืน บิน(RJ)

758
ทัวร์จอร์เเดน Jordan In Dream Sun City Camp 7วัน 4คืน บิน(RJ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เยือนกรุง-อัมมานเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี เที่ยวเมืองเพตรา PETRA มหานครศิลาทรายสีชมพู สัมผัสทะเล เดดซีทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า ถ่ายรูปกับประสาทเครัค ของนักรบครูเสด ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

วันเดินทาง

10 เม.ย. - 16 เม.ย. 63

รหัสทัวร์

JO_RJ00018

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) RJ181 Royal Jordanian สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) RJ182 Royal Jordanian สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ